6 czerwca 2014r. w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze otwarta została wystawa rzeźb ceramicznych Krystyny Gay – Kutschenreiter pt. ”Ogród tajemnic”.

alt alt alt

Są to najnowsze realizacje z cyklu „Klatki”, „Sieci”, nieco starsze z cyklu „Drzewa” oraz podświetlane „Lampiony”.

Rzeźbom artystki towarzyszą fotografie Janusza Moniatowicza, artysty fotografa związanego z Jelenią Górą, prezesa Oddziału Karkonoskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Są to fotografie o pracy rzeźbiarki oraz portrety Krystyny Gay–Kutschenreiter.

Wystawie towarzyszy katalog prac rzeźbiarki.

W „Ogrodzie tajemnic” Krystyna Gay – Kutschenreiter kreuje formy, których struktury przywołują organiczną stronę świata natury. Motywy roślinne stają się w jej ceramicznych rzeźbach konstrukcjami, wokół których buduje świat szerszych znaczeń i metafor. Przyroda, idea przekazania w sztuce swoich fascynacji dynamiką procesów życia z jego przemianami i przemijaniem, wydaje się być ulubionym źródłem inspiracji Autorki. Rzeźbiarka od lat poszukuje możliwości dotarcia poprzez sztukę do pojęcia istoty praw natury. Udaje się to jej dzięki rzadkiej umiejętności zachowania równowagi między abstrakcją a pamięcią form wyobrażonego świata zapamiętanych z natury.

Sztuka od wieków próbuje dotknąć istoty tajemnicy bytu. Choć spośród wszystkich sposobów ludzkiego poznania jest najbliższa poznania tajemnicy istnienia, nie znajdzie nigdy odpowiedzi na pytania o istotę natury. „Ogród” Krystyny Gay – Kutschenreiter również odkrywa przed nami, że istoty życia natury nigdy nie da się poznać do końca, że tajemnica natury pozostanie.

Krystyna Gay- Kutschenreiter

Urodziła się w Łodzi. Studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni prof. Rudolfa Krzywca. Dyplom uzyskała w 1961 r. Od 1962 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się ceramiką unikatową i rzeźbą ceramiczną. Ponad 30 lat zajmowała się kształceniem kadr dla przemysłu ceramicznego, za tę działalność otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. W latach 1990 – 2005 pełniła funkcję komisarza artystycznego Ogólnopolskich Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu, które z Jej inicjatywy i kierunkiem przekształciły się w połowie lat 90-tych w międzynarodowe spotkania twórcze. W tym okresie była kuratorem ponad 50 wystaw poplenerowych, zorganizowanych przez Nią w kraju i za granicą.

Rzeźbiarka mieszka w Bolesławcu od 1964 roku.

Prace Krystyny Gay – Kutschenreiter znajdują się w zbiorach: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Poznaniu, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, BWA w Jeleniej Górze,kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.