Olga Kamenskaja jest absolwentką Moskiewskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Laureatka licznych rosyjskich i międzynarodowych konkursów fotografii przyrodniczej i podwodnej. Instruktor nurkowania i podwodnej fotografii. Nurkowaniem zainteresował Olgę syn w 2001 roku. Pierwszy podwodny aparat fotograficzny wzięła do ręki w 2003 roku i wtedy podwodna fotografia stała się jej życiową koniecznością. Podstawowa tematyka jej twórczości to wzajemne stosunki człowieka i przyrody oraz „nieziemska” uroda podwodnego świata. Olga fotografowała, na lądzie i pod wodą, wiele przepięknych miejsc na wszystkich kontynentach: zdumiewający podwodny świat Morza Białego i Morza Barentsa, fiordy Norwegii, wulkany i niedźwiedzie na Kamczatce, pagody i klasztory w Мyanmar, żółwie i rekiny na Galapagos, słonie i lwy w Tanzanii, rekiny wielorybie w Australii, piramidy  i wieloryby w Meksyku, wodospady i morskie lwy w Argentynie, słonie morskie i uchatki w Południowej Georgii oraz pingwiny i góry lodowe w Antarktyce.

     Olga nad Bajkałem była ponad 20 razy i stał się on dla niej niewyczerpanym tematem: „Raz za razem, z roku na rok, wracałam nad Bajkał i fotografowałam jedno i to samo...wodę i lód... w nadziei, że kiedyś zrobię zdjęcie, które uspokoi mnie i odda to wrażenie, które wywołuje u mnie Bajkał... Teraz wiem, że nie można zrobić ostatniego zdjęcia. Nie można sfotografować Bajkału „do końca”. Poczucie zadowolenia nigdy nie nastąpi, a ogień poznania rozpala się w duszy wciąż silniej i silniej...” Rezultatem jest 74 nadzwyczajnych i unikalnych wielkoformatowych fotografii, wykonanych aparatami marki Nikon D700 i D200, tworzących wystawę, którą - oprócz Rosji i Polski - oglądano już m.in. na Ukrainie oraz w Czechach, Dani i Chinach.

    Prezentację wystawy w Polsce zorganizowała Agencja Zegart. Więcej o wystawie, autorce i Bajkale na www.kamenskaja-gallery.ru

alt

alt alt alt

alt

alt alt alt