W dniu 29 stycznia 2014 roku, odbył się wernisaż wystawy Pana Tomasza Skorupki

pt. „Ptaki. Od archeologii do fotografii cyfrowej"

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt