W dniu 22 listopada 2013 roku w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze udostępniono do użytku multimedialną salę wystaw wirtualnych. Pierwsza ekspozycja stała i w ogóle pierwsza stała ekspozycja w nowej siedzibie Muzeum, prezentowana w tym nowocześnie wyposażonym wnętrzu jest wystawą pt. "Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku".

   Jak sama nazwa wskazuje Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku jest "placówką wirtualną". Coś na wzór wirtualnego oddziału Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Rządzi sie własnymi prawami (ma własne "wirtualne zbiory", logo i własną stronę internetową). W rzeczywistości jest "wirtualną" (ale bardzo bogatą) ekspozycją wzbogacającą ofertę wystawienniczą Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

   Podczas udostępnienia sali wystaw wirtualnych Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze wraz z pierwszą prezentacją tj. "Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku", obecni byli, m.in. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła, pomysłodawca i kierownik zespołu realizującego projekt prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Rada Miasta Jeleniej Góry i przedstawiciele lokalnych mediów.

   Główną częścią tej "małej" ale "wielkiej" dla Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, uroczystości było przekazanie nowoczesnej sali wystaw wirtualnych wraz z pierwszą wirtualną ekspozycją.

   Tak dobrze wyposażona sala (już nie wirtualnie) otwiera przed Muzeum ogromne możliwości przygotowywania innych podobnych, ale zróżnicowanych tematycznie

"wystaw wirtualnych" np. historycznych i przyrodniczych.

alt alt alt

              alt alt

alt

alt