Tożsamość narodowa tematem Europejskich Dni Dziedzictwa 2013

 

W dniach 14-15 września 2013 roku odbyła się impreza pt.:"Nie od razu Muzeum w Cieplicach zorganizowano".

W ramach tej edycji odbyły sie prelekcje na temat klasztoru, a Dyrektor Muzeum Przyrodniczego oprowadzał i opowiadał o historii oraz planowanych wystawach.

alt

Tegoroczny temat wiodący „Nie od razu Polskę zbudowano” – nawiązujący do wszelkich form budowy polskiej państwowości, poczucia przynależności, związków z jej historią, językiem, tradycją – na naszych ziemiach zyskuje szczególny wymiar. Z jednej strony obejmuje wszystkie wydarzenia okresu powojennego – czasy przejmowania tych terenów przez polską administrację, symbolicznego i materialnego asymilowania się powojennych osadników z nowym środowiskiem kulturowym i kontynuacji tych procesów aż po czasy nam współczesne. Z drugiej daje możliwość wyeksponowania śladów naszej państwowości sięgających X wieku, ich dalszych kolei modyfikowanych historią tych ziem. „Nie od razu Polskę zbudowano” to hasło o dużej pojemności, pozwalające przedstawić bogatą strukturę konstruowaną z przenikających się splotów mniejszych i większych wydarzeń będących udziałem mnogich lokalnych społeczności/tożsamości, które ukształtowały Polskę dnia dzisiejszego. Będą to dokonania z wszelkich dziedzin aktywności ludzkiej; nauki, sztuki, kultury, stanowienia prawa, rzemiosła i gospodarki. Uważamy, że warto pokazać innym, jak historia miejsca, w którym żyjemy, naszego miejsca na ziemi - zaistniała w tworzeniu dzisiejszego dnia Polski, pokazać swoje „udziały” w tej wielowiekowej budowie. Tu na Dolnym Śląsku zależy nam przy tym szczególnie na przedstawieniu, w jaki sposób powstają i utrwalają się w regionie także znaki tożsamości wszystkich grup etnicznych.

 

 

alt

alt