Wieczorem, w dniu 4 października 2013 roku, w sali nr 16 (docelowo przeznaczonej na prezentację multimedialną fresków barokowych na Śląsku), na parterze budynku pocysterskiego, dawnej Biblioteki Schaffgotschów, a obecnie w nowej siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, odbył się koncert lutniowy amerykańskiego lutnisty Paula Beiera.

     Licznie zgromadzonych melomanów, kuracjuszy i miłośników Cieplic przywitali Dyrektor Muzeum Stanisław Firszt i kierownik artystyczny cyklu koncertów "Szlakiem lutnistów na Śląsku" Grzegorz Joachimiak.

     Lutnista wykonał kilka utworów z XVI i XVII wieku, przewaznie kompozytorów włoskich. W nowoodrestaurowanym wnętrzu pochodzącym właśnie z tego okresu dźwięki lutni nabrały szczególnego wyrazu. Co jest godne podkreślenia, że muzyka tego typu zabrzmiała tu ponownie po ponad 200 latach.

alt alt alt alt