W dniu 4 października 2013 roku, w sali konferencyjnej nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach oraz na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX w.", zorganizowana z inicjatywy Eurex Historia Euroregionu Nysa.

     Uczestniczyli w niej naukowcy z Czech, Niemiec i Polski.

Konferencję wsparł prof. dr hab Marek derwich, realizujący ogromny projekt "Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku: losy, znaczenie, inwentaryzacja".

    Organizatorami cieplickiej konferencji byli oprócz Euroregion Nysa: Muzeum Pzyrodnicze w Jeleniej Górze, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, Towarzystwo Miłośnicy Cieplic i Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa.

     Członków Konferencji odwiedził Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Marcin Zawiła. Spotkanie prowadził Pan Ivo Łaborewicz.

Prof. dr hab. Marek Derwich, w swoim komunikacie wprowadził zebranych w problematykę potrzeby badań nad dziedzictwem kulturalnym po skasowanych klasztorach. W trakcie trwania konferencji swoje referaty przedstawili: mgr Hedvika Kuchařová, Dr Winfried Töpler, Dr Marius Winzeler, Ph. Dr Milan Svoboda, Prof. dr hab. Rafał Eysymont, Prof. dr Andrzej Kozieł i mgr Grzegorz Joachimiak.

     W przerwie odbyło się zwiedzanie odrestaurowanego w dużej części zespołu pocysterskiego w Cieplicach, które prowadził mgr Stanisław Firszt.

     Materiały z Konferencji mają ukazać się w półroczniku wydawanym przez Pracownię Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji kościelnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego pt.: "Hereditas Monasteriorum".
alt alt alt alt