W dniach 4-5 października odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, nt. "Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach oraz na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX w."

 

Z inicjatywy Komisji Historycznej Euroregionu Nysa-Eurex Historia, (w skład Komisji wchodzą: dr Rudolf Andĕl, dr Milan Svoboda, dr Marius Winzeler, dr Volcker Dudeck, mgr Stanisław Firszt, mgr Ivo Łaborewicz), w dniach 4-5 października 2013 roku, w „nowej siedzibie” Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze (w Zespole pocysterskim), odbędzie się Międzynarodowa Konferencja, nt.: „Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach, na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX wieku”, której organizatorami są: Euroregion Nysa, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, Towarzystwo Miłośnicy Cieplic i Towarzystwo Sympatyków Sobieszowa.

Referaty i komunikaty przedstawią:

- Prof. dr hab. Marek Derwich

- dr Marek L. Wójcik

- Prof. dr hab. Rafał Eysymont

- Prof. dr Andrzej Kazimierz Kozieł

- mgr Hedvika Kuchařová

- dr Milan Svoboda

- dr Rudolf Andĕl

- dr Winfried Töpler

- dr Birgit Mitzscherlich

- dr Frank Metasch

- dr Marius Winzeler

- mgr Stanisław Firszt

- mgr Ivo Łaborewicz

- mgr Grzegorz Joachimiak

                Cieplicka konferencja wpisała się w i uzyskała wsparcie wielkiego projektu, kierowanego przez Prof. dr hab. Marka Derwicha, pt.: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XVIII i XIX wieku”, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokładne informacje i program konferencji przedstawione zostaną w 2 poł. września 2013 roku.

alt

alt

alt