W dniu 12 sierpnia 2013 roku, w obiekcie poklasztornym w Jeleniej Górze-Cieplicach, odbyło się przekazanie do zagospodarowania, części świeckiej klasztoru z przeznaczeniem na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, po zakończonych robotach budowlanych związanych z realizacją projektu „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”. Nie jest to równoznaczne z przekazaniem obiektu w użytkowanie.

      Odbioru i przekazania obiektu dokonała Komisja, powołana przez Zamawiającego, t.j. Miasto Jelenią Górą, w składzie:

I. Ze strony Miasta Jelenia Góra:

   1. Jolanta Piasecka-Nowak – p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

   2. Irena Kempisty – Naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki

   3. Regina Łukawska – Główny Specjalista Wydziału Inwestycji – Zamówień Publicznych

II. Ze strony Inżyniera Kontraktu:

   1. Andrzej Zawadka – Kierownik Projektu

   2. Jacek Kramnik – Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych

   3. Maria Patejuk-Stenzel – Inspektor nadzoru robót instalacyjnych

   4. Jan Stenzel – Inspektor nadzoru robót elektrycznych

III. Ze strony Wykonawcy:

   1. Wiesław Kleszcz – Wiceprezes Castellum Sp. z o.o.

   2. Arkadiusz Duda – Kierownik Projektu

   3. Robert Wanat – Kierownik Budowy

IV. Ze strony Przejmującego (przyszłego Użytkownika)

   1. Stanisław Firszt – Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

   2. Mirosława Gądek – Główny Księgowy Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

                Obiekt przeznaczony na nową siedzibę Muzeum (w obecnym stanie) to dzieło projektanta: Anny Kościuk (firma „ARCHIKON” z Wrocławia) i Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry, kierowanego przez p.o. Naczelnika Jolantę Piasecką-Nowak, przy bardzo niewielkim udziale Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, które jako przyszły użytkownik miało niewielki i bardzo ograniczony wpływ na efekt końcowy, w tym wyposażenie budynku (czytaj: S. Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2009 rok, „Przyroda Sudetów”, t. 13, 2010, s. 301-302; tenże, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2010 rok, „Przyroda Sudetów”, t. 14, 2011, s. 207-210; Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2011 roku, „Przyroda Sudetów”, t. 15, 2012, s. 219-221; Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2012 roku, „Przyroda Sudetów”, t. 16, 2013, s. 171-181).

                Rozpoczyna się wielkie i bardzo trudne zadanie logistyczne t.j. przeniesienie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze ze „starej siedziby” (Pawilon Norweski w Parku Norweskim) do „nowej siedziby” (obiekt w Zespole pocysterskim), oraz merytoryczne, tzn. przygotowanie nowych wystaw stałych i rozwinięcie działalności w zakresie szeroko rozumianej tematyki przyrodniczej i historycznej związanej z najstarszym Uzdrowiskiem w Polsce, wymagające wytężonej pracy muzealników i dużych środków finansowych, bez których nie da się tego zadania wykonać w sposób właściwy.

 

 

alt p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry - Jolanta Piasecka-Nowak

                                   i Andrzej Zawadka - Kierownik Projektu

 

alt Arkadiusz Duda - Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy

 

alt Wiesław Kleszcz - Wiceprezes Castellum Sp. z o.o.