Podpisanie Porozumienia Fideikomis Chojnicki

 

W dniu 15 kwietnia 2013r., w Pałacu Schaffgotschów, w 305 rocznicę wyniesienia Johanna Antona Schaffgotscha do stanu dziedzicznych hrabiów cesarstwa, a także otrzymania przez Niego przywileju połączenia herbów Schaffgotschów i piastowskich książąt brzesko-legnickich, oraz w 240 rocznicę zatwierdzenia przez Cesarza rodzinnego fideikomisu powstałego z majątków ziemskich hrabiego, został podpisany ważny dla całego regionu  dokument pt. "Porozumienie Fideikomis Chojnicki", o treści:

 

My zebrani w Cieplicach w Pałacu Schaffgotschów, Roku Pańskiego 2013 dnia 15 kwietnia

zawiadamiamy treścią niniejszego pisma wszystkich których należy, że dnia dzisiejszego zgodnie podpisaliśmy

Porozumienie Fideikomis Chojnicki

A to, obiecujemy i przyrzekamy:

 

- naprzód żadnego rozerwania między sobą nie czynić, ale podług miejsca i czasu naznaczonego zjechać się i Porozumienie utrzymać

- wszelkie wysiłki czynić, by dojść do wspólnych działań na rzecz dobra ziemi naszej

- pokój między sobą zachować i wzajem wspierać się, a różnice co by między nami jawić się mogły na zjeździe pobliskim ułożyć

- decycje wszelakie, które podejmować będziemy, osobliwie w materiałach ekonomicznych, aby przez większość głosów zapadać musiały

- wszelkie problema wspólną radą i siłą rozwiązywać i powstać przeciwko każdemu, który by to na Porozumienie nasze nastawał

- że nie będzie można na zjeździe, bez jednomyślnego zezwolenia, powiększenia składu Porozumienia raz ustanowionego

- zaręczamy ponadto niedogodności lub szkody poniesione w czasie trwania Porozumienia równo i zgodnie ponosić

 

Na dowód tego pieczęcie nasze zostały odciśnięte i podpisy własną ręką skreślone. Dan w Cieplicach, w dniu 15 kwietnia  2013r.

 

 

 

Porozumienie podpisali:

 

- dr Andrzej Raj Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze

- Maciej Markowski Prezes Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. - Grupy PGU

- dr Maciej Pawłowski Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Górze Politechniki Wrocławskiej

- Andrzej Mateusiak Wiceprezes Urzędujący Oddziału Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze,

                              Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

- O. Stefan Wojda Proboszcz Parafi Rzymsko-Katolickiej Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach

- Stanisław Firszt Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

- Ks. Józef Frąc Proboszcz Parafi Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie

- Jerzy Czajka Kasztelan Zamku Chojnik, założyciel Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik

 

dsc01993
dsc01993 dsc01993
dsc01975
dsc01975 dsc01975
Uczestnicy podpisania Porozumienia - na zdjęciu dolnym (od lewej): Arkadiusz Kuzio-Podrucki (autor monografii o Schaffgotschach), Dyrektor Stanisław Firszt, Dyrektor dr Maciej Pawłowski, Prezes Maciej Markowski, Kasztelen Jerzy Czajka, Ks. Józef Frąc, Dyrektor dr Andrzej Raj, Wiceprezes Andrzej Mateusiak, O. Stefan Wojda

 

Porozumienie będzie służyć działaniu dla dobra regionu, m.in: w pozyskiwaniu środków na wspólne projekty oraz wspieranie się Sygnatariuszy w sprawach gdzie będzie to konieczne.