Od maja tego roku Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze wznawia wydawanie czasopisma skierowanego do miłośników natury, ekologii, ochrony przyrody i muzealnictwa przyrodniczego. W 2009 roku podjeliśmy się wydawania czasopisma, którego zadaniem miała być szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Tytuł kwartalnika "Ogród Ducha Gór" nawiązywał do karkonoskich legend o Duchu Gór - Liczyrzepie, władcy który od wieków jest symbolem ochrony zasobów przyrodniczych Karkonoszy. To on pod Śnieżką miał posiadać ogród z rzadkimi i cennymi roślinami, których nie pozwalał nikomu zrywać. Jest to przecież najstarszy udokumentowany (choć tylko w formie legendy) przejaw idei świadomej ochrony przyrody kontynuowanej dziś przez: Karkonoski Park Narodowy, Ligę Ochrony Przyrody, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze i Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze.

 

Ukazały się tylko dwa numery pisma "w wersji papierowej" (2009 rok), dzięki dofinasowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z braku środków na wydawanie kwartalnika przerwano. Próby wznowienia, podjęte w latach 2010-2012, nie powiodły się, dlatego też od roku 2013 kwartalnik "Ogród Ducha Gór" będzie ukazywał się w wersji elektronicznej na naszej stronie (patrz Kwartalnik).