alt
 
 
logo wfoigw
 

     Niebawem ukaże się, jak co roku, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zestaw 8 pocztówek o tematyce przyrodniczej. Tym razem będzie to seria pod wspólnym tytułem: "Preparaty dermoplastyczne wykonane w latach 2010-2012 do dużych dioram w nowej siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze".

Pocztówki przedstawiać będą: tygrysa syberyjskiego, jeżatkę afrykańską, lisa rudego, otocjona, pytona siatkowanego, walabię Benetta, fokę szarą i jelenia szlachetnego.

     Już z chwilą rozpoczęcia projektu "Zespól pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach" w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze zrodziła się myśl, aby w nowym obiekcie przygotować duże dioramy środowiskowe, wzorując się na najlepszych tego typu przykładach na świecie (muzea w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii). W zamyśle cieplickich muzealników mają to być największe i najlepsze tego typu ekspozycje w Polsce. Muzeum od dawna przygotowywało się do zmiany siedziby, a w momencie kiedy stało się to najpierw ideą (2008 rok), nadzieją (2009 rok), a w końcu rzeczywistością (2010 rok), rozpoczęło działania (bardzo kosztowne i pracochłonne) przygotowując się do realizacji wizji, która postawi Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze w rzędzie najbardziej interesujących muzeów przyrodniczych w Europie.

     Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Miasta Jeleniej Góry, oraz pracy jednego z najlepszych z preparatorów w Polsce Tomasza Sokołowskiego, dotychczas udało się wykonać cały szereg różnej wielkości preparatów dermoplastycznych, w tym wymienione powyżej, a także słonia indyjskiego, strusia afrykańskiego i wiele mniejszych. Obecnie wykonywane są następne preparaty żubra i kozicy górskiej, które jak i pozostałe, wzbogacą nie tylko zbiory muzealne, ale przede wszystkim jego ofertę wystawienniczą.