alt

  

   Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ukazała się książka Leszka Kośnego, pt.:

alt

 

   Będzie to bardzo ciekawe i interesujące wydawnictwo o najmniejszych, a jednocześnie najliczniejszych zwierzętach żyjących na Ziemi. "Wiadomo, że opanowały powietrze, ląd oraz wodę, co więcej występują w ogromnych ilościach i tylko ich niewielkie rozmiary sprawiają, że nie dominują w sposób widoczny w naszym świecie". Książka będzię bogato ilustrowana i przydatna jako pomoc edukacyjna dla szkół, jak również może się stać przyjemną i fascynującą lekturą dla wszystkich miłośników owadów. Będzie dostępna nieodpłatnie w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze.

   Autorem książki jest jeleniogórzanin mgr inż. Leszek Kośny, z zamiłowania i z zainteresowania entomolog, związany zawodowo z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

Zadanie: Wydawnictwo edukacyjno-dydaktyczne pt."Opowiadania o owadach"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 20.800 zł

Dotacja w wysokości 18.700 zł, dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

alt

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

www.wfosigw.wroclaw.pl