W dniu 25 marca 2022 r., odbył sie wykład wykład pt. "Czy warto badać miód?" dr Marta Burzyńska

Według prawa miód spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli nie zawiera (dodanych) składników żywności (w tym dozwolonych substancji dodatkow-
ych), innych organicznych lub nieorganicznych substancji obcych jego składowi, a także nie ma oznak fermentacji. Wymagania organoleptyczne, jakie stawia się
miodom, w przytoczonych aktach prawnych, określają: barwę od prawie bezbarwnej do ciemnobrązowej; konsystencję od płynnej, lepkiej lub w różnym stopniu skrystalizowanej; sam miód zaś może mieć różny smak i zapach (w zależności od źródła pożytku miododajnego).

Miód nie może mieć żadnych obcych zapachów i smaków, sztucznie zmienionej kwasowości, a jego naturalne enzymy nie mogą być częściowo lub całkowicie zniszc-
zone, lub dezaktywowane w wyniku ogrzewania.

logo aktualne

         ●