W dniu 21 marca, odbyła się kolejna prelekcja, którą prowadził dr Tomasz Stolarczyk „Archeolodzy w krainie Ducha Gór, czyli badania dawnego górnictwa w Sudetach”

Tomasz Stolarczyk – archeolog, kierownik Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy, autor licznych publikacji, m.in. monografii górniczego miasta Miedzianki, pasjonat Gór Kaczawskich. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. prehistoryczna metalurgia i historyczne górnictwo. W trakcie wykładu poruszona zostanie tematyka dawnych prac poszukiwawczych i górniczych w Sudetach i na Pogórzu (głównie Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry Izerskie). Szczególna uwaga poświęcona zostanie najważniejszym ośrodkom górniczym (Złotoryja, Lwówek Śląski), ale także poszukiwaniom górniczym na terenach górskich, w tym związanym z górnictwem kruszcowym. Zapraszamy!!

Prelekcja naukowa zorganizowana we współpracy z Kołem Przewodników Sudeckich przy PTTK o/Sudety Zachodnie.

                        ●