W dniu 28 lutego odbyła się prelekcja naukowa pt.: "Międzynarodowy Projekt 1000 lat Górnych Łużyc", którą wygłosili Emil Mendyk i dr Paweł Konczewski.

Emil Mendyk - przewodnik sudecki, tłumacz, filozof, propagator Dróg Św Jakuba - w projekcie zajmuje się stroną promocyjną, obsługą medialną, opowie nam ogólnie o założeniach projektu i etapach jego realizacji.
Dr Paweł Konczewski, archeolog, pracownik Zakladu Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, badacz średniowiecza, specjalista tzw. archeologii sądowej (m. in. poszukiwania i ekshumacje szczatków ofiar totalitaryzmów XX wieku), były, wieloletni redaktor naczelny kwartalnika "Archeologia Żywa" - w projekcie koordynuje badania nad początkami osadnictwa w IX - XI wieku na Górnych Łużycach (polskich i niemieckich) - i o tym kierunku projektu nam opowie.

Prelekcja naukowa zorganizowana we współpracy z Kołem Przewodników Sudeckich przy PTTK o/Sudety Zachodnie.

                      ●