W dniu 21 lutego 2022 r., o godz. 17.00 odbyła się prelekcja pt.:"Caspar Schwenckfeldt - renesansowy przyrodnik śląski", którą poprowadził Andrzej Paczos.

Prelekcja naukowa zorganizowana we współpracy z Kołem Przewodników Sudeckich przy PTTK o/Sudety Zachodnie.

       ●