W dniu 3 marca 2022 r.,  odbyła się kolejna prelekcja w cyklu czwartkowym pt.: "Obrazki z Tybetu", którą poprowadził Stanisław Dąbrowski.

Tym razem udaliśmy się na wysoki poziom – Tybet, Dach Świata.

Odwiedziliśmy miejsca kultu, podziwialiśmy niezwykłe krajobrazy, poznaliśmy miejscowych ludzi. A po drodze do Lhasy wstąpiliśmy do Chengdu, gdzie znajduje się Instytut Hodowli Pandy Wielkiej, oraz do Leshan z ogromnym posągiem Buddy.

Zapraszamy!

1.Tybet 2. Tybet 4. Tybet 5. Tybet 6. Tybet

                      ●