W sobotę 26 lutego o godz.15.00 odbyło się trzecie spotkanie pt. Cieplice Śląskie-Zdrój dawniej i dziś - porozmawiajmy. 
Wykład wygłosił Stanisław Firszt, który opowiedział o dawnych właścicielach Cieplic: "Rodzina Schaffgotschów tylko ciekawe historie".
Spotkanie zroganizowało Stowarzyszenie Creativo.
cropped cropped Logo Stowarzyszenie Creativo
 

             ●