W dniu 14 lutego 2022 r., odbył się Koncert Walentynkowy
Był to jedyny w swoim rodzaju koncert miłosnych pieśni, połączony z egzotycznym tańcem orientalnym i flamenco. 
Elwira Kozak - śpiew, Agata Szmigrodzka - taniec.

Koncert Wal.1 Koncert Wal.2 Koncert Wal.3 Koncert Wal.4

                       ●