W dniu 14 listopada 2021 r., odbył się  finisaż wystawy "Natura naturans" Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Z Warszawy jako reprezentant Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików przyjechała Pani Iwona Nielubowicz, a z Jeleniej Góry Związek reprezentowała Pani Halina Truszczyńska.
 
Iwona Nielubowicz od 1999 roku związana z warszawską Pracownią Malarską Jacka Bukowskiego. Sekretarz Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Uczestniczyła w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w centrach kultury w Macedonii oraz w Państwowym Instytucie Sztuki w Kijowie.
 
Halina Truszczyńska związana z grupą artystyczną Pi-Art, członek dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.

Finisaż NN2 finisaż NN1 Finisaż NN3 Finisaż NN4 Finisaż NN5

                                                         podziekowanie M.W ZPAMiG

                   ●