W związku z uczestnictwem Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w tegorocznych dniach seniora, dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili Muzeum oraz skorzystali z  prelekcji przeprowadzonych przez naszych pracowników.

Weekend seniora 2021

            ●