W dniu 11 listopada 2021 r., odbył sie wernisaż wystawy czasowej, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pt. "Bitwa pod Zadwórzem" oraz prelekcja nt. bitwy oraz film.

Bitwa pod Zadwórzem – bitwa, która miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej pomiędzy batalionem piechoty kpt. Bolesława Zajączkowskiego  należącego do detachementu rtm. Abrahama, a oddziałami bolszewickiej 1 Konnej Armii Siemiona Budionnego. Rozegrała się na dalekim przedpolu Lwowa, 33 km od miasta w pobliżu wsi Zadwórze , znajdującej się obecnie na terytorium Ukrainy. Celem obrońców było opóźnienie podejścia wojsk bolszewickich do Lwowa. Heroiczna obrona zakończyła się sukcesem operacyjnym wojsk polskich.

Plakat bitwa 

           ●