W dniach 2-3.10.2021 r. seniorzy mogli bezpłatnie zwiedzić Muzeum Przyrodnicze w godz. 9.00-16.00.
W dniu 2 października odbyła się prelekcja z przeźroczami pt.: "Ptaki naszego regionu", którą poprowadziła - ornitolog Pani Bożena Gramsz a  w dniu
3 października odbyła się prelekcja z przeźroczami pt.: "Dzieje zbiorów Schaffgotschów w Cieplicach", która prowadził Robert Nowak,
Po prelekcji uczestnicy prelekcji zostali oprowadzeni po Muzeum.

Weekend Seniora www 4

                       ●