W dniu 26-27 września 2021 r., odbyła się Wystawa Świeżych Grzybów.

W tym roku prezentowanych było 230 gatunków grzybów zebranych w okolicznych lasach.

Na wystawie prezentowane były najważniejsze gatunki jadalne, chętnie zbierane i spożywane oraz gatunki powodujące zatrucia, w tym zatrucia śmiertelne. Zwiedzając wystawę można było porównywać cechy odróżniające poszczególne gatunki, także ich smaki i zapachy.

Nie brakował także mykologicznych osobliwości, czyliy owocników o niezwykłych kształtach, barwach czy osobliwej biologii; niektóre z nich, to gatunki bardzo rzadkie i zagrożone wyginięciem.

XXXII wystawa grzybów