W dniu 10 czerwca 2021 r., o godz. 17.00, odbył sie wernisaż wystawy pt.:"TERAŹNIEJSZOŚĆ" Mariana Wódkiewicza, poprzedzony koncertem w wykonaniu Włodka Sypniewskiego.

1MWW 2MWW 3MWW 4MWW 5MWW 6MWW

                         ●