Miło nam obwieścić, iż corocznie 18 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzealnika. Święto zostało ustanowione 28 maja 1977 r. w Moskwie przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM), działająca przy UNESCO. Podkreśla rolę muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo - wspólne dziedzictwo całej ludzkości.

Z Międzynarodowym Dniem Muzeów ściśle związana jest Noc Muzeów organizowana zazwyczaj w weekend poprzedzający 18 maja. Impreza ta daje publiczności możliwość bliższego poznania specyfiki pracy muzealników.

Od początku istnienia instytucji muzealnej, miała ona służyć celom naukowym, badawczym i edukacyjnym - służyć szeroko rozumianemu rozwojowi człowieka. Współczesne muzea postrzegane są jako miejsca przyjazne dla zwiedzających, atrakcyjne i nowoczesne. Zapraszają w „podróż”, budzą zainteresowanie światem, wyjaśniają zjawiska i fenomeny, opowiadają ciekawe historie, pozwalają się bawić, poznawać, odkrywać i rozumieć świat, samego siebie i drugiego człowieka.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów i Muzealników wszystkim pracownikom muzeów w Polsce i na świecie składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej, realizacji ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej  pomyślności w życiu osobistym.

Bardzo dziękujemy za pamięć i przepiękną kartkę Pani Dyrektor Bogumile Lepieszo, pracownikom oraz wszystkim przedszkolakom z Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze.

2. dzień Muzealika 21 1