W dniu 27 lutego 2021 r. odbył się koncert Agaty Szmigrodzkiej i Wojtka Michalskiego.

A.Szmigrodzka1 A.Szmigrodzka2

          ●