W dniu 17 września 2020 r., o godz.17.00 odbyło się otwarcie wystawy pt.: "Teatry uliczne" fotografie Jacka Kardasiewicza

oraz prelekcja Barbary Markiewicz pt.: "Teatry uliczne jako widowiska zgodne z naturą".

teatry1 teatry2 teatry3 teatry4 teatry5

Teatry uliczne jako „widowiska zgodne z naturą”. Streszczenie przy tworzeniu teoretycznej ramy, pozwalającej wydobyć specyfikę teatrów ulicznych, sięgnęłam do koncepcji francuskiego filozofa Jean Jaquesa Rousseau (1712-1778).  Był on wpływowym myślicielem swego czasu, pierwszym poważnym krytykiem oświecenia (modernizmu) i reprezentowanych przez nie wartości, takich jak wiara w postęp czy potęga wiedzy i nauki. Zasadniczym elementem tej krytyki stało się u Rousseau odkrycie „człowieka natury”, dla którego właściwym środowiskiem jest przyroda i  który wraz z rozwojem kultury ulega denaturalizacji.  W ten sposób zróżnicował także Rousseau widowiska, które gromadzą ludzi na „zgodne z naturą” i widowiska  teatralne, wtórne i przez kulturę zniekształcone.  Jak będę chciała pokazać teatry uliczne, podobnie jak pierwotne formy teatralne z Azji (China, Japonia) czy Afryki   zaliczyć można do kategorii „widowisk zgodnych z naturą”.

prof. Barbara Anna Markiewicz  –  ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Nominację na profesora zwyczajnego uzyskała w roku 1998. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, od 2018 r. jest na emeryturze; wtedy także przeprowadziła się do Jeleniej Góry. Opublikowała około 300 prac naukowych; jej teksty ukazały się także w języku niemieckim, angielski i hebrajskim. Wykładała i wygłaszała odczyty m.in. w Turynie, Bochum, Zurichu, Paryżu, Oksfordzie, Londynie, Jerozolimie, Barcelonie i w Berlinie. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest historia filozofii, dydaktyka filozofii oraz filozofia polityki. Działa w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, którego jest wiceprzewodniczącą. Od lat zajmuje się także popularyzacją filozofii wśród młodzieży szkolnej jako Przewodnicząca Komitetu Głównego ogólnopolskiej  Olimpiady Filozoficznej i Przewodnicząca Komitetu Głównego Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”.  ORCID 0002-9267-3389.  

Jacek Kardasiewicz dr inż. – absolwent Politechniki Warszawskiej, na której doktoryzował się w 1988 roku. Od 1989 roku prowadził działalność gospodarczą w dziedzinie informatyki, automatyki i technologii. Jest autorem i współautorem programów wspomagających projektowanie (CAD-CAM), w tym nagradzanych na targach systemów SPTech i ArchiDraw. Zajmował się projektowaniem rozproszonego mikroprocesorowego systemu sterowania IBPL oraz produkcją sterowników i innych urządzeń wchodzących w skład tego systemu. W latach 1970-1977 wyczynowo uprawiał lekkoatletykę – był między innymi mistrzem i rekordzistą polski juniorów. Jego pasją pozazawodową jest fotografia, którą zajmuje się od wielu lat. Uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych, miał także wystawę indywidualną (2019). Jest  Przewodniczącym Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 2018 r. mieszka w Jeleniej Górze.