W dniach 5-6 września 2020 r., odbyła się kolejna a druga w tym roku Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich.

Muzeum od 1991 roku organizuje dwa razy w roku Karkonoską Giełdę Minerałów, Skał, Skamieniałości.

Pierwsza edycja miała miejsce w maju, w ramach Wiosny Cieplickiej. Impreza ta jest wpisana do Kalendarza Giełd organizowanych na terenie Polski i od lat ma wyrobioną już renomę.

Uczestniczy w niej zawsze kilkudziesięciu wystawców, przede wszystkim z Dolnego Śląska, choć nie brakuje kolekcjonerów i zbieraczy z Polski i zagranicy.

Prezentowane są przede wszystkim kolekcje i zbiory minerałów, skał i skamieniałości. Najlepsze zaprezentowane obiekty i najciekawsze stoiska są nagradzane nagrodami rzeczowymi.

254G354G 154G 454G 554G

                          ●