Kolejną prelekcję 05.03.2020 r. pt.:"Litwa, kraj wybranej ojczyzny polskiego wieszcza, Mickiewicza", przeprowadził Tomasz Jamiołkowski.

Litwa, choć jest samodzielną państwowością stosunkowo młodą na tle innych, o bogatszej i dłuższej historii, posiada wiele pamiątek. Zachwyca niezwykłą urodą parków narodowych oraz zabytków. Jest krajem historycznie różnorodnym i bogatym w architektoniczne perły. Odwiedziliśmy Wilno, Kłajpedę, Troki, Pałągę, Kretyngę, Kowno i Nidę.

jam1 jam2 jam3 jam4 jam5