W dniu19 listopada została udostępniona wystawa pt.: Salon kultury i biznesu Genius loci".

Na wystawie zobaczyć można rzeźby szklane Konrada Tomaszewskiego, obrazy Manfreda Batora, tkaninę artystyczną Ewy Poradowskiej-Werszler, sztukę użytkową Urszuli Smaza-Gralak oraz fotografie Jacka Samotusa.

wystawa192 wystawa191