W czwartek 10.10.19 r., Kazimierz Pichlak opowiadał o niemal dwutygodniowej gruzińskiej wędrówce na końskim grzbiecie przez kaukaskie góry i doliny w Swanetii, Chewsuretii i Tuszetii.

gruzja 1 gruzja 2