W dniu 3 października 2019 r., odbyła się kolejna prelekcja czwartkowa pt: "U sąsiadów za miedzą", którą poprowadził Stanisław Dąbrowski

Zaczęliśmy od wizyty w Hradeczku, gdzie znajduje się posiadłość ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszgo prezydenta Republiki Czeskiej - Vaclava Havla, który zmarł tu 18.12.2011 r.

W Desnej odwiedziliśmy willę Józefa Riedla - "króla szkła" i rodzinne mauzoleum. Desna to również miejsce jednej z największych katastrof hydrotechnicznych w Europie - w 1916 r. na skutek przerwania zapory na rzece Bila Desna śmierć poniosło ponad 60 osób.

I na koniec Jara Cimrman - największy geniusz ludzkości, wynalazca wszystkiego...cząstkę jego możliwości zobaczyliśmy w poświęconym mu muzeum w Prichovicach.

 P1030729 P1040176 P1020629 P1020747 P1030577