Prezentacja multimedialna.


Specjalna prelekcja we WTOREK, prowadzona przez kuracjusza Pana Gabriela Oleszka

 

Gabriel Piotr Oleszek urodzony 16 marca 1948 w Wałbrzychu. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 1968 (poprzedniczki dzisiejszego Morskiego Uniwersytetu w Gdyni) oraz Uniwersytetu Gdańskiego 1976. Przeszedł wszystkie szczeble morskiej kariery, w tym 28 lat na stanowisku kapitana statków. W przerwach w pływaniu kilkakrotnie pracował w służbie Głównego Nawigatora w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni oraz jako pełnomocnik dyrektora Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku. Był również ławnikiem Izby Morskiej w Gdyni, członkiem międzynarodowej grupy roboczej do spraw Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Ochrony Środowiska Morskiego w Oslo, a także członkiem Komitetu Jakości Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych w Nowym Jorku i przedstawicielem PRS w tym komitecie.
Opublikował liczne artykuły i opowiadania w prasie wybrzeża i ogólnopolskiej. Szereg publikacji fachowych w prasie specjalistycznej. Jest też stałym współpracownikiem dwutygodnika Namiary - fachowego periodyku poświęconego gospodarce morskiej.
Współpracuje również z TVO Gdańsk - występując między innymi w programie: Opowieści z morzem w tle.
Jest także członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów "MARE NOSTRUM". Zachęcony przez stowarzyszenie zajął się też poważniej malowaniem obrazów i pierwsze kilkadziesiąt obrazów juz wykonał. Są to same obrazy marynistyczne. Jest zafascynowany marynistyką Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka i Henryka Baranowskiego
Napisał 29 książek marynistycznych lub marynistycznych z wątkiem sensacyjnym takich jak:
SOS Bright Star,
Dotknięcie piekła,
Kosynierzy z Daru Pomorza,
Smak winy,
Zdążyć na czas,

alt alt alt

alt alt alt

 

 

Wstęp wolny.

Prelekcja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu.