wolska

Nie artyzm, lecz terapia długoletniej walki z przeciwnością losu jest ucieczką Agaty Wolskiej do kontaktu z naturą, co idealnie rejestruje fotografia.

            Jako nauczycielka wychowania plastycznego przez edukację dzieci i młodzieży w różnorodnych środowiskach osiągnęła stawiane cele:

  1. Uwrażliwianie na dobro i piękno przez:
  • kontakt z naturą, uczestnictwo w galeriach, muzeach, teatrach, w filharmonii
  • kontakt z twórcami sztuki
  1. Artystka realizowała ciekawe programy nauczania wychowania plastycznego w korelacji z literaturą, muzyką i poezją.
  2. Przeprowadziła kilka pokazowych lekcji z wychowania plastycznego dla nauczycieli, wizytatorów i pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, wizytatorom z Drezna i Budziszyna.
  3. Jako Wojewódzki Koordynator Konkursów Plastycznych w byłym woj. jeleniogórskim rozsławiła nasz kraj pracami dzieci z okolicznych szkół.
  4. Realizowała pilne i konieczne akcje społeczne dla bezpieczeństwa dzieci w rodzinach zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.