W dniu 14 września 2019 roku, zmarł Pan Leszek Sługocki, wieloletni pracownik Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Pogrzeb odbył się na starym cmentarzu przy ul. Sudeckiej w dniu 22 września 2020 r.

                                      12 maja big

               ●    

Serdeczne gratulacje:)

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze z satysfakcją i zadowoleniem przyjęło informację, że uczennice Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze – Aleksandra Dudzik, Zofia Fang, Paulina Jonczyk i Aleksandra Spychała z klasy 6c zajęły drugie miejsce w wojewódzkim konkursie "Poznajemy Ojcowiznę 2020".

Konkurs organizowany jest od początku lat 90. XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do aktywnego poznawania swojej Ziemi Ojczystej poprzez wyszukiwanie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych, lokalnych tradycji kulturowych, osobistych wspomnień ludzi oraz wydarzeń historycznych. Tego co nas otacza wokół, a czego na co dzień albo nie zauważamy, albo nic o tym nie wiemy
.
Cieszy więc, że praca Oli, Zosi, Paulinki i drugiej Oli
pt.: „Tajemnice Schaffgotschów” dotyczyła Cieplic i napisana została, m.in. na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Panią Zofią Zator, która jako 10 letnia dziewczynka została przywieziona przez rodziców do Cieplic, którzy przebywali tu jako robotnicy przymusowi w dobrach Schaffgotschów.
Ojciec małej Zosi, Kazimierz Pawelski był palaczem w pałacu, a matka pracowała w ogrodnictwie.
To oni przyczynili się w pierwszych dniach po wojnie do uratowania polskich i cieplickich skarbów kultury, a czego świadkiem była właśnie Pani Zofia.Ona też znała i widziała całą rodzinę Schaffgotschów i była ulubienicą córek hrabiego. Kontakt z nimi utrzymywała jeszcze wiele lat po wojnie. Jest jednym z nielicznych świadków dni łączących historię Cieplic do i po 1945 roku.

konkurs1 4 konkurs1 3 konkurs1 1 konkurs1 2

            ●

Całkowity  koszt realizacji zadania wyniósł 46.000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych).
Kwota dotacji wyniosła 30.000 (trzydzieści tysięcy złotych)
 

Umowa dotacji nr 1026/D/EE/JG/2020 z 09 grudnia 2020 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Stała wystawa pn."Mieszkańcy oceanu"

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 23.000 zł

Kwota dotacji 10.500 zł

 

Umowa dotacji nr 869/D/EE/JG/2020 z 09 października 2020 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Rozbudowa stałej wystaw "Barwny świat ptaków" o dioramę pn."Kraina Etiopska"

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 39.000 zł

Kwota dotacji 15.000 zł

 

logo WFOSiGWSfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 


 

 

                                                                                                                                             Jelenia Góra 30.10.2019 r.

   PROTOKÓŁ

Z posiedzenia komisji z dnia 29.10.2019 r., dotyczący rozstrzygnięcia X konkursu plastycznego

z cyklu „Znam przyrodę mojego miasta i regionu”  pt. „Zwierzęta naszych rzek, stawów i jezior”

W skład komisji wchodzą:

 

1. Przewodniczący – Bożena Gramsz – pracownik Muzeum Przyrodniczego

2. członek Leszek Kośny - pracownik Muzeum Przyrodniczego

3. członek – Aleksandra Nowak-Odelga - pracownik Muzeum Przyrodniczego

 

Ilość prac, które wpłynęły do 25 października 2019 r.:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3, im. Mikołaja Kopernika, ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra  - 21
2.
Szkoła Podstawowa Nr 13, im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Piotra Skargi 19,

    58-500 Jelenia Góra                                                                                            -   8
3. Szkoła Podstawowa Nr 10, im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul Morcinka 31,

    58-500 Jelenia Góra                                                                                            - 36

4. Szkoła Podstawowa nr 11, im. F. Chopina ul. Stanisława Moniuszki 9,

    58-500 Jelenia Góra                                                                                            - 48

5. Szkoła Podstawowa Nr 7, im Adama Mickiewicza, ul. Sudecka 53,

    58-500 Jelenia Góra                                                                                            - 14

6. Zespół Szkół Katolickich u Św. Pankracego, ul Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra      - 12

7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piechowicach, ul. Szkolna 6, 58-573 Piechowice             - 30

8. Szkoła Podstawowa Nr 2, im Jana Pawła II, ul. Tysiąclecia 28, 58-573 Piechowice     - 13

9. Szkoła Podstawowa , im Orła Białego, ul. Żołnierska 113, 58-562 Podgórzyn            -   4

10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy,

      ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra                                                     -  4

11. Szkoła Podstawowa, ul Sułkowskiego 1, 58-533 Mysłakowice                                 -  5

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul Kręta 27A, 58-521 Jeżów Sudecki                         -  7

13. Szkoła Podstawowa Nr 3, im. Józefa Gielniaka, ul. 1-go Maja 72, 58-530 Kowary     - 14

14. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 16, 58-530 Kowary                                       - 2

15. Zespół Szkolno-Przedszkolny, im. St. Marusarza, ul Szkolna 95, 58-535 Miłków        - 30

16. Zespół Szkół Specjalnych w DPS „Junior” , Miłków 165, 58-535 Miłków                     - 3

17. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubaniu, ul. Kopernika 15, 59-800                                 - 16                        

                                                                                                                          

                                                                                                               RAZEM:     267

Jury przyznało:

w kategorii klas I-III

             I miejsce

                        Helena Trybuchowska-Łysik, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze

                                                                       kl. 1c

           II miejsce      

                        Diana Dąbrowska, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubaniu, kl. 3b                 

                        Michał Zdański-Siuta, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piechowicach, kl. 2

           III miejsce      

                        Maja Masternak, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze, kl. 1c
                        Anastazja Grondecka, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze, kl. 1a

           Wyróżnienie

                        Alicja Szlachetka, Szkoła Podstawowa Nr 10, kl. 1b

           

             w kategorii klas IV-VI

           I miejsce

                        Amelia Dziedzińska, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 6p

            II miejsce      

                        Artur Niklewicz, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 6k

                        Marcel Dziewanowski, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jeleniej Górze, kl. 6b

           III miejsce      

Maja Domagała , Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jeleniej Górze, kl. 6a       

Zofia Wojciechowska, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 4a

           Wyróżnienie
                       
Kinga Naciskała, Zespół Szkół Katolickich u Św. Pankracego

                                                   w Jeleniej Górze, kl. VI

                                   

w kategorii klas VII – VIII

             I miejsce
                       
Emilia Mikulska, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 7d       

           II miejsce

                        Anna Zinovieva, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jeleniej Górze, kl. 7a
                        Karina Dudzińska, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach, kl. 7

            III miejsce

Wiktoria Janikowska, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze, kl. 7a
Kacper Gogojewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim,
                                 kl. 7

           Wyróżnienie

                        Karol Chmielowski, Zespół Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie,

                                                        kl. 8