W naszym Muzeum na zwiedzających czeka nowa atrakcja - zegar słoneczny, który znajduje się na wirydarzu.

DSC02849 531x800DSC02853 531x800DSC02851 800x531DSC02852 800x531

 

WFOŚiGW

Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze realizuje zadanie pod nazwą:"Podnoszenie i poszerzanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Dolnego Śląska" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
Całkowity planowany koszt zadania wynosi 88 951 zł
(osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych).

logo WFOSiGW

Kwota dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu to 29 100 zł
(dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych)
Umowa dotacji nr 283/D/EE/JG/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku.