REGULAMIN

 

Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych

 

 na obserwację przyrodniczą,

 

z cyklu

 

„ZNAM PRZYRODĘ MOJEGO MIASTA i REGIONU”

 

pt.: „Zwierzęta naszych rzek, stawów i jezior ”

 

I. Wiadomości wstępne

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze.

 

  

 

II. Cele i tematyka konkursu

 

Propagowanie problematyki przyrodniczej w regionie karkonoskim wśród dzieci i młodzieży.

 

Na naszym terenie występuje wiele potoków i zbiorników wodnych, w których żyją liczne gatunki zwierząt: bezkręgowce, ryby i płazy. Wśród nich są zwierzęta objęte ochroną i zagrożone. Zróżnicowane zbiorniki wodne umożliwiają rozwój wielu przedstawicieli świata zwierząt.

 

Celem konkursu jest namalowanie, narysowanie lub wykonanie inną dowolną techniką przedstawienia zwierząt wodnych w ich środowisku. Praca może przedstawiać zwierzęta jednego lub kilku gatunków żyjących w karkonoskich lub polskich wodach.

 

III. Organizacja konkursu

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

 

2. Przewiduje się trzy kategorie wiekowe oceny prac:

 

   - dla klas I-III

 

   - dla klas IV- VI

 

   - dla klas VII-VIII

 

3. Uczniowie – uczestnicy Konkursu pracują samodzielnie przy konsultacji nauczycieli, którzy

 

   udzielają im pomocy.

 

4. Wykonane prace muszą być podpisane (pismem drukowanym) i zawierać następujące

 

informacje:

 

   - imię i nazwisko

 

   - szkoła i klasa

 

5. Terminy poszczególnych etapów Konkursu:

 

   I etap   – nadsyłanie prac - do 25 października 2019 roku

 

   II etap   – ogłoszenie wyników - 30 października 2019 roku

 

   III etap – rozdanie nagród laureatom - 6 listopada 2019 roku, godz. 16.00

 

IV. Nagrody i wyróżnienia

 

  

 

1. Laureaci otrzymują cenne nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

2. W konkursie zostanie nagrodzonych i wyróżnionych 18 osób, w następujący sposób:

 

Szkoły podstawowe

kl. I-III

Szkoły podstawowe

kl. IV-VI

Szkoły podstawowe

kl. VII-VIII

miejsce pierwsze

miejsce pierwsze

miejsce pierwsze

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce drugie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

miejsce trzecie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

 

V. Inne informacje

 

1. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie, a nauczycieli do rozpropagowania Konkursu wśród dzieci – uczniów szkół.

 

2. Technika prac dowolna (suszone rośliny, rysunek, malarstwo itp.). Format prac A4 i A3 (bez prac

 

przestrzennych).

 

3. Ewentualne pytania należy kierować do: Bożena Gramsz – ornitolog, Leszek Kośny – entomolog,

 

   Aleksandra Nowak-Odelga, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 11A,

 

   58-560 Jelenia Góra, tel. 75 75 515 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Prace należy składać (osobiście lub pocztą),

 

na adres:

 

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze,

 

ul. Cieplicka 11A

 

58-560 Jelenia Góra

 

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze oraz Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze w Jeleniej Górze wydało kolejny, już 22 tom "Przyrody Sudetów".

Zadanie pod nazwą wydawnictwo "Przyroda Sudetów" tom 22.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 43.000 zł (PLN).

Z tego wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi 38.700 zł (PLN).

WFOŚiGW

 

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Przyroda Sudetów
ISSN 1895-8109
Redaktor naukowy: Bożena Gramsz
Zespół redakcyjny: Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Stanisław Firszt, Leszek Kośny
Rada naukowa: Andrzej Chlebicki, Jiří Flousek, Andrzej Grodzicki, Zbigniew Jakubiec, Piotr Migoń, Dariusz Tarnawski, Krzysztof Świerkosz, Willi Xylander

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

W piątek 7 czerwca b.r. hrabia Hans Ulryk Schaffgotsch, tytularny pan dóbr Kopice na Górnym Śląsku, który w maju 2018 roku odwiedził Kotlinę Jeleniogórską, poinformował, że zmarł jego kuzyn, senior całego rodu hrabia Fryderyk Schaffgotsch, 8. Wolny Pan Stanowy na Chojniku i Cieplicach Śląskich.

Zmarły był synem hrabiego Gotarda Schaffgotscha i księżniczki Marii-Róży de Croy. Urodził się 22 stycznia 1943 r. i wraz ze swoim młodszym bratem Gotardem, który urodził się 26 kwietnia 1944 r. (zmarł w 1996 r.) byli ostatnimi Schafgotschami, którzy przyszli na świat w Cieplicach Śląskich na Dolnym Śląsku. W 1945 r. ich rodzice opuścili Śląsk, jak wiele innych śląskich rodzin.

Późnym latem 1970 r. hrabia Fryderyk ożenił się z młodszą o cztery lata Jennifer Swaisland. Ślub wzięli w Speldhurst w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii. W 1980 r. urodził się im syn Filip, a cztery lata później córka Jane. W 1997 r. hrabia Fryderyk odziedziczył po zmarłym ojcu tytuł Wolnego Pana Stanowego.

Syn zmarłego ,hrabia Filip Schaffgotsch zgodnie prawem rodzinnym i przywilejem królewskim z 1825 r. ma prawo do tytułu 9. Wolnego pana Stanowego na Chojniku i Cieplicach Śląskich. Bywał wielokrotnie na Śląsku, np. w październiku 2007 r. razem z ciotką hrabiną Zofią von Aretin - najmłodszą siostrą zmarłego właśnie hrabiego Fryderyka - oraz kuzynem ww. Hansem Ulrykiem Schaffgotschem uczestniczyli w międzynarodowej konferencji historycznej pt. „Ród Schaffgotschów - religia, polityka i pamięć o śląskich rodach szlacheckich od średniowiecza po współczesność”, jaka miała miejsce w ich dawnym pałacu w Cieplicach. Brał także udział w międzynarodowym projekcie badawczym pt. „Szlachta na Śląsku” (niem. „Adel in Schlesien”). Projekt ten ze strony polskiej nadzorował i kierował prof. Jan Harasimowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Efektem projektu były m.in. wystawy w Legnicy, Görlitz i Wrocławiu, poświęcone dziejom szlachty na Śląsku i Łużycach. Hrabia Filip 21 marca b.r. skończył 39 lat.

Herb rodu

Uchwałą nr 24 XXVI.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku Rada Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowisko Cieplice” przyznała Panu Stanisławowi Firsztowi, Dyrektorowi Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, nagrodę „Miecz Schaffgotscha” za rok 2018.

Jest to doroczna nagroda przyznawana za szczególne zasługi w promowaniu Cieplic Śląskich Zdroju. Przyznana obecnie jest pierwszą indywidualną.

DSC06627

Międzynarodowe Centrum Kultury – polski koordynator ERDK 2018- przyznał Muzeum Przyrodniczemu w Jeleniej Górze Dyplom Uznania za zaangażowanie w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego poprzez realizację projektu objętego patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

 

0002