Zadanie "Przyroda Sudetów t.24" zrealizowano przy wsparciu  finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

665 logo jpg Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Nazwa zadania: Wydawnictwo "Przyroda Sudetów" tom 24, całkowity koszt realizacji zadania wynosi 31.000,00 zł.

 „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” w kwocie 27.900 zł 

www.wfosigw.pl