Serdeczne gratulacje:)

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze z satysfakcją i zadowoleniem przyjęło informację, że uczennice Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze – Aleksandra Dudzik, Zofia Fang, Paulina Jonczyk i Aleksandra Spychała z klasy 6c zajęły drugie miejsce w wojewódzkim konkursie "Poznajemy Ojcowiznę 2020".

Konkurs organizowany jest od początku lat 90. XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do aktywnego poznawania swojej Ziemi Ojczystej poprzez wyszukiwanie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych, lokalnych tradycji kulturowych, osobistych wspomnień ludzi oraz wydarzeń historycznych. Tego co nas otacza wokół, a czego na co dzień albo nie zauważamy, albo nic o tym nie wiemy
.
Cieszy więc, że praca Oli, Zosi, Paulinki i drugiej Oli
pt.: „Tajemnice Schaffgotschów” dotyczyła Cieplic i napisana została, m.in. na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Panią Zofią Zator, która jako 10 letnia dziewczynka została przywieziona przez rodziców do Cieplic, którzy przebywali tu jako robotnicy przymusowi w dobrach Schaffgotschów.
Ojciec małej Zosi, Kazimierz Pawelski był palaczem w pałacu, a matka pracowała w ogrodnictwie.
To oni przyczynili się w pierwszych dniach po wojnie do uratowania polskich i cieplickich skarbów kultury, a czego świadkiem była właśnie Pani Zofia.Ona też znała i widziała całą rodzinę Schaffgotschów i była ulubienicą córek hrabiego. Kontakt z nimi utrzymywała jeszcze wiele lat po wojnie. Jest jednym z nielicznych świadków dni łączących historię Cieplic do i po 1945 roku.

konkurs1 4 konkurs1 3 konkurs1 1 konkurs1 2

            ●