Całkowity  koszt realizacji zadania wyniósł 46.000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych).
Kwota dotacji wyniosła 30.000 (trzydzieści tysięcy złotych)
 

Umowa dotacji nr 1026/D/EE/JG/2020 z 09 grudnia 2020 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Stała wystawa pn."Mieszkańcy oceanu"

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 23.000 zł

Kwota dotacji 10.500 zł

 

Umowa dotacji nr 869/D/EE/JG/2020 z 09 października 2020 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: Rozbudowa stałej wystaw "Barwny świat ptaków" o dioramę pn."Kraina Etiopska"

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 39.000 zł

Kwota dotacji 15.000 zł

 

logo WFOSiGWSfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.