List gratulacyjny dla Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze przekazał Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego za wkład pracy i zaangażowanie podczas organizacji tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

0001