wielkanoc2021

                       

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej muzeum-cieplice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego muzeum-cieplice.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
       • pochodzą z różnych źródeł,
       • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020.

Data publikacji strony internetowej: 2005.10.29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.01.20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Aleksandra Nowak-Odelga, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 75 515 06. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w sekretariacie muzeum, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pytania dotyczące dostępności architektonicznej prosimy kierować do Sektretariatu tel. +48 75 75 515 06.

                        ●

 

kartka z zyczeniami

               ●

Projekt Uchwały
Projekt uchwały
 
Protest przeciw połączeniu muzeów                           Protest przeciw połączeniu             Protest przeciw połączeniu muzeów
Prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński                          muzeów PTTK                               Towarzystwa Karkonoskiego 
1. Prof. dr hab. Krzysztof A.Kuczyński 2. prof. dr hab. Krzysztof A.Kuczyński 3. prof. dr hab. Krzysztof A.Kuczyński                     4. PTTK                                         5. Towarzystwo Karkonoskie
 
Protest przeciw połączeniu muzeów Andrzeja Paczosa         Protest przeciw połączeniu muzeów Uniwersytetu Wrocławskiego
byłego dyrektora Muzeum Przyrodniczego                          Prof. dr. hab. Andrzeja Kozieła, Prof. dr hab. Rafała Eysymontta
6. Andrzej Paczos 7. Andrzej Paczos                                                            8. Uniwersytet Wrocławski  9. Uniwersytet Wrocławski 


Protest przeciw połączeniu muzeów Ivo Łaborewicza            Protest przeciw połączeniu muzeów Uzdrowiska Cieplice
Członka Rady Muzeum Przyrodniczego
10. Ivo Łaborewicz                                                                                        11. Uzdrowisko Cieplice 

W dniu 14 września 2019 roku, zmarł Pan Leszek Sługocki, wieloletni pracownik Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Pogrzeb odbył się na starym cmentarzu przy ul. Sudeckiej w dniu 22 września 2020 r.