Get Adobe Flash player

Ostatnie wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach oraz na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX w."

W dniu 4 października 2013 roku, w sali konferencyjnej nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach oraz na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX w.", zorganizowana z inicjatywy Eurex Historia Euroregionu Nysa.

     Uczestniczyli w niej naukowcy z Czech, Niemiec i Polski.

Konferencję wsparł prof. dr hab Marek derwich, realizujący ogromny projekt "Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku: losy, znaczenie, inwentaryzacja".

    Organizatorami cieplickiej konferencji byli oprócz Euroregion Nysa: Muzeum Pzyrodnicze w Jeleniej Górze, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, Towarzystwo Miłośnicy Cieplic i Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa.

     Członków Konferencji odwiedził Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Marcin Zawiła. Spotkanie prowadził Pan Ivo Łaborewicz.

Prof. dr hab. Marek Derwich, w swoim komunikacie wprowadził zebranych w problematykę potrzeby badań nad dziedzictwem kulturalnym po skasowanych klasztorach. W trakcie trwania konferencji swoje referaty przedstawili: mgr Hedvika Kuchařová, Dr Winfried Töpler, Dr Marius Winzeler, Ph. Dr Milan Svoboda, Prof. dr hab. Rafał Eysymont, Prof. dr Andrzej Kozieł i mgr Grzegorz Joachimiak.

     W przerwie odbyło się zwiedzanie odrestaurowanego w dużej części zespołu pocysterskiego w Cieplicach, które prowadził mgr Stanisław Firszt.

     Materiały z Konferencji mają ukazać się w półroczniku wydawanym przez Pracownię Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji kościelnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego pt.: "Hereditas Monasteriorum".

alt alt alt alt

Nowy, duży preparat dermoplastyczny w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze

     Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiualt, zbiory Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze wzbogaciły się o preparat dermoplastyczny Żubra (Bison bonasus), wykonany przez preparatora Tomasza Sokołowskiego, godnego kontynuatora wspaniałej tradycji cieplickiej szkoły preparatorstwa zapoczątkowanej w 1880 roku przez Georga Martiniego, doskonalonej przez jego syna Kurta Martiniego (do 1951 roku) i wynoszonej na jeszcze wyższy poziom przez wspomnianego wyżej pracownika muzeum od 2006 roku.

     Preparat trafił do nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w dniu 11 października 2013 roku, gdzie obecnie można go oglądać.

Docelowo będzie jedną z większych, nie tylko gabarytowo, atrakcji przyszłych wystaw stałych.

     Nieco wcześniej zbiory Muzeum zasilił preparat dermoplastyczny Kozicy górskiej (Rupicapra rupicapra) wykonany przez tego samego mistrza.

alt alt

 

"Wystawa świeżych grzybów"

W dniach 22-23 września 2013 roku, pierwszy raz na odrestaurowanym dziedzińcu nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze odbyła się jak co roku impreza pt.: "Wystawa świeżych grzybów". Zaprezentowano na niej prawie 200 gatunków grzybów występujących w naszym regionie. Jak zwykle ekspozycja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko zbieraczy i smakoszy grzybów, ale też mieszkańców Cieplic. Szczególnie w pierwszym dniu jej prezentacji stoły z wyeksponowanymi grzybami były oblegane przez zainteresowanych.

alt alt alt alt

 

Europejskie Dni Dziedzictwa-Dolny Śląsk 2013r., 14-15 września 2013 r.

Tożsamość narodowa tematem Europejskich Dni Dziedzictwa 2013

 

W dniach 14-15 września 2013 roku odbyła się impreza pt.:"Nie od razu Muzeum w Cieplicach zorganizowano".

 

W ramach tej edycji odbyły sie prelekcje na temat klasztoru, a Dyrektor Muzeum Przyrodniczego oprowadzał i opowiadał o historii oraz planowanych wystawach.

 

alt

Tegoroczny temat wiodący „Nie od razu Polskę zbudowano” – nawiązujący do wszelkich form budowy polskiej państwowości, poczucia przynależności, związków z jej historią, językiem, tradycją – na naszych ziemiach zyskuje szczególny wymiar. Z jednej strony obejmuje wszystkie wydarzenia okresu powojennego – czasy przejmowania tych terenów przez polską administrację, symbolicznego i materialnego asymilowania się powojennych osadników z nowym środowiskiem kulturowym i kontynuacji tych procesów aż po czasy nam współczesne. Z drugiej daje możliwość wyeksponowania śladów naszej państwowości sięgających X wieku, ich dalszych kolei modyfikowanych historią tych ziem. „Nie od razu Polskę zbudowano” to hasło o dużej pojemności, pozwalające przedstawić bogatą strukturę konstruowaną z przenikających się splotów mniejszych i większych wydarzeń będących udziałem mnogich lokalnych społeczności/tożsamości, które ukształtowały Polskę dnia dzisiejszego. Będą to dokonania z wszelkich dziedzin aktywności ludzkiej; nauki, sztuki, kultury, stanowienia prawa, rzemiosła i gospodarki. Uważamy, że warto pokazać innym, jak historia miejsca, w którym żyjemy, naszego miejsca na ziemi - zaistniała w tworzeniu dzisiejszego dnia Polski, pokazać swoje „udziały” w tej wielowiekowej budowie. Tu na Dolnym Śląsku zależy nam przy tym szczególnie na przedstawieniu, w jaki sposób powstają i utrwalają się w regionie także znaki tożsamości wszystkich grup etnicznych.

 

 

alt

alt

 

 

Chrząszcz Jelonek - gigant, zamieszkał w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze

     Pod koniec września 2013 roku, do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze trafił "powiększony", i to znacznie, model jednego z największych chrząszczy w Polsce, Jelonka rogacza (Lucanus cervus).

     Ten ciemnobrązowej barwy owad, osiąga w przyrodzie (bez żuwaczek) 6 cm długości. Żuwaczki samca przypominają kształtem poroże jelenia. Jelonek żyje w lasach dębowych, żywiąc się głównie sokiem wyciekającym z pni drzew. Posiada zdolność lotu.

     Jelonek występuje także w bajkach i baśniach jako król owadów lub rycerz.

     Model chrząszcza "cieplickiego" jest wiernym, choć nieco uproszczonym wizerunkiem oryginału. jest jednak imponujący. Ma (razem z żuwaczkami) ok. 3 m długości, ok 160 cm rozpietości żuwaczek i 140 cm rozpiętości odnóży. Ma służyć celom edukacyjnym na planowanej w Muzeum stałej ekspozycji entomologicznej, pt. "Niesamowity świat owadów" (sam model jest już niesamowity).

    

Wykonanie modelu stało się możliwe dzięki dofinansowaniu z:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. alt

alt alt alt

 

Wernisaż wystawy pt. "Karkonosze w rysunku Jerzego Jakubów - recepcja i transformacja landszaftu"

W dniu 21 czerwca 2013r. miał miejsce wernisaż wystawy prac Jerzego Jakubów pt. "Karkonosze w rysunku Jerzego Jakubów - recepcja i transformacja landszaftu

 

O autorze: Jerzy Jakubów ur. w Cieplicach Śl. Absolwent PLSP im.Antoniego Kenara w Zakopanem. Członek ZPAP o/Wrocław. Uprawia drzeworyt nie stroni jednak od wyzwań i eksperymentów twórczych. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą : USA, Niemcy, Dania, Włochy, Szwecja, Rumunia, Czechy, Ukraina, Litwa, Białoruś. Stypendysta MKiDN. Laureat licznych nagród i wyróżnień min.: „ARS POPULI” im.Władysława Hasiora, „BONUM PUBLICUM” im. Aleksandra Patkowskiego, „Grafik Roku” Hartford USA

Uhonorowany : Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony dla Rolnictwa RP, Tytułem Przyjaciel Muzeów.

Wystawa prezentuje zestaw rysunków inspirowanych naturą górską Karkonoszy powstałych w latach 1977-2012. Wybór prac z kilku cykli kreśli z konieczności uproszczony obraz transformacji zdawać by się mogło pospolitego motywu.

Autor stoi na pograniczu poznawczych realistycznych dociekań sztuki dawnej a współczesnym abstrakcyjnym iluzjonizmem kadru i fragmentu kreślonego niepowtarzalnym zmiennym nastrojem. Fascynacjami spozierającego górala.

          alt alt alt

alt alt alt

                                     alt

43 Karkonoska Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

W dniach 7-8 września 2013 roku, pierwszy raz na placu przed wejściem do nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, zorganizowano kolejną edycję corocznej imprezy plenerowej pt. "Karkonoska Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości". Jak zwykle stali i nowi wystawcy mogli zaprezentować swoje zbiory, a także wyroby z kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Wielu turystów, kuracjuszy i mieszkańców Jeleniej Góry skorzystało z okazji i ładnej pogody i odwiedziło w tym czasie Muzeum, zachycając się zaprezentowanymi okazami i wyrobami, zakupując je do własnych kolekcji lub codziennego użytku.

alt alt alt alt alt

 

Podsumowanie realizacji projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”

W dniu 17 sierpnia 2013 roku miało miejsce w Cieplicach podsumowanie i zakończenie działań związanych z realizacją projektu „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”. Głównymi celami projektu była rewitalizacja zespołu pocysterskiego (część Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach, Klasztoru o.o. Pijarów i dawnej Biblioteki Schaffgotschów, w której do niedawna znajdowała się pralnia, stolarnia i magazyny Uzdrowiska Cieplice).

Wszystko zaczęło się w 2 poł. 2008 roku, kiedy to Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze rozpoczęło działania (a właściwie kontynuację), mające na celu poprawę warunków lokalowych poprzez zmianę siedziby z nieprzystosowanego do celów muzealnych Pawilonu Norweskiego w Parku Norweskim na inny obiekt, pozwalający na rozwinięcie szerszej działalności.

Z inicjatywy Dyrektora Muzeum Stanisław Firszta na początku 2009 roku, po wstępnych rozmowach z ówczesnym Prezesem Uzdrowiska Cieplice Romanem Jałako i Kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Wojciechem Kapałczyńskim, przedstawiono Władzom Miasta Jeleniej Góry propozycję przejęcia części dawnego obiektu poklasztornego, w którym Uzdrowisko Cieplice od lat użytkowało pralnię, stolarnię i magazyny, a w której to części, do 1952 roku znajdowała się słynna Biblioteka Schaffgotschów i zbiory, które były jej integralną częścią.

Propozycja zakładała powrót części zbiorów Schaffgotschów na dawne ich miejsce (do dzisiaj prawie 90% eksponatów Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze to resztki tej wielkiej kolekcji), a także przypomnienie o Zespole pocysterskim i włączenie go, po remoncie, do Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Pomysł ten spodobał się ówczesnemu Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. Markowi Obrębalskiemu, ale aby pozyskać na ten cel środki europejskie postanowiono cały projekt rozszerzyć i włączyć we wspólne działanie Zakon Pijarów i częściowo Parafię św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach

Duży projekt na rewitalizację, obejmujący większą część zespołu pocysterskiego, opracowała Jadwiga Osińska z Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Uzyskał on poparcie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Jerzego Łużniaka. Złożony wniosek otrzymał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej.

W 2010 roku wyłoniono firmę Castellum, która przez trzy lata przeprowadziła ogrom prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych w Zespole pocysterskim, doprowadzając go do stanu, jaki dzisiaj możemy oglądać.

Prace romontowo-adaptacyjne prowadzone były w latach 2010-2013 przy dużym zaangażowaniu Władz Miasta i Prezydenta Jeleniej Góry, Marcina Zawiły.

W części należącej do Parafii św. Jana Chrzciciela i Klasztoru o.o. Pijarów wyremontowano: wieżę-dzwonnicę, odrestaurowano i zakonserwowano zabytkową kamieniarkę, w tym rzeźby, kolumny i epitafia, klasztor uzyskał nową elewację i wymieniono w nim stolarkę okienną, a plac przed klasztorem otrzymał nową nawierzchnię. W części należącej do Miasta Jeleniej Góry (przeznaczonej na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze) wyremontowano: pomieszczenia dawnej Biblioteki Schaffgotschów, m.in. tu odsłonięto i zakonserwowano zabytkowe freski, obiekt starano się przygotować do nowej funkcji muzealnej, budynek otrzymał nową elewację, wyremontowano i urządzono wirydarz, obiekt otrzymał windę zewnętrzną, posesja przed wejściem do Muzeum została uporządkowana i wybrukowana.

Dla muzealników najważniejszą była część dotycząca nowej siedziby Muzeum.

Wstępne założenia co do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń w tej części, jak i jej wyposażenia (opracowane jeszcze w 2009 roku i poprawiane w 2010 roku), przygotowane przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, wielokrotnie były zmieniane bez udziału najbardziej zainteresowanego, tj. przyszłego użytkownika.

Wszystkie sprawy związane z realizacją zadania i decyzje co do przeznaczenia, kształtu i wyposażenia przyszłego Muzeum podejmował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Duży wpływ na obecny kształt przyszłej nowej siedziby Muzeum, miał też Projektant. Rola przyszłego użytkownika była w tym procesie niewielka.

Zakończenie prac budowlanych, w części przeznaczonej na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze nie jest równoznaczne z otwarciem Muzeum jako instytucji.

Po przejęciu nowego obiektu przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze i „Jarmarku Cysterskim”, kończącym prace budowlane, rozpoczną się dopiero działania muzealników (dotychczas na terenie budowy niewiele mogli zdziałać).

Planuje się, aby obecne wystawy stałe w „starej siedzibie” Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze (Pawilon Norweski) były czynne w czasie przeprowadzki instytucji do „nowej siedziby” w Zespole pocysterskim, natomiast imprezy plenerowe (giełdy, wystawa grzybów itd.), a także prelekcje „w cyklu czwartkowym”, oraz wystawy czasowe odbywały się już w nowym obiekcie.

Dlatego też, w pierwszej kolejności od 2 poł. sierpnia, do „nowej siedziby”, będą przenoszone: sala dydaktyczno-oświatowa, pracownia preparatorsko-konserwatorska, pracownie merytoryczne, biblioteka, biura, archiwum zakładowe, warsztat, magazyny zbiorów i magazyny gospodarcze. Po zainstalowaniu się Muzeum w nowym obiekcie, zostanie zamknięty do zwiedzania Pawilon Norweski (dotychczasowa siedziba Muzeum), a eksponaty zostaną przewiezione do nowej siedziby.

Jest to zadanie rozłożone w czasie i wymagające dużego wysiłku tak logistycznego jak i merytorycznego.

Po przeniesieniu całego Muzeum do „nowej siedziby”, rozpoczną się prace nad budową nowych wystaw stałych, w tym dużych dioram. Wszystkiego nie da się zbudować od razu.

„Nowa siedziba” Muzeum (jeszcze bez wystaw stałych) rozpocznie działalność już od września (imprezy plenerowe, prelekcje, wystawy czasowe). Zaprezentowanie pierwszych wystaw stałych (wszystko zależy od pozyskania środków finansowych), planuje się na koniec 2013, lub na początek 2014 roku. To właśnie wtedy Muzeum rozpocznie właściwą działalność wystawienniczą.

Budowa dużych dioram przyrodniczych trwać będzie dłużej, tak aby osiągnięty efekt wzbudził uznanie wszystkich zwiedzających.

O terminach kolejnych działań i wydarzeń związanych tak ze „starą” jak i „nową siedzibą” Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze będziemy na bieżąco informowali.

 

             alt alt alt alt alt

alt alt alt alt alt

alt alt alt alt alt

         alt alt alt alt alt

 alt alt alt alt alt

   

Fotografia Dzikiej Przyrody 2012 - 05.09.2013r

W dniu 05.09.2013r. odbył sie wernisaż wystawy pt.: "Fotografia Dzikiej Przyrody 2012".

 

 


alt

 

Wystawę tworzą zwycięskie prace z dorocznego konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2012, organizowanego od 1965 r. przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Museum w Londynie.

 

                Dzisiaj jest to najbardziej ceniony i największy w świecie konkurs, w zakresie fotografii dzikiej przyrody. Na prezentowana tutaj najnowszą edycję zgłoszono ponad 48 tys. zdjęć, wykonanych przez ponad 4,4 tys. fotografów, z 98 krajów.

 

                Życie, to także wyczucie czasu i miejsca. Bycie we właściwym czasie i we właściwym miejscu, może stanowić o zdobyciu pożywienia lub pozostaniu głodnym, o znalezieniu partnera, a nawet o życiu lub śmierci. Ta pokonkursowa wystawa pokazuje takie właśnie sytuacje, dzięki byciu autorów zdjęć we właściwym miejscu i czasie. Kilka chwil później, kilka sekund wcześniej i te momenty mogłyby nie zostać uchwycone.

 

                Życie płynie szybko. Narodziny, zagrożenie, walka, przeżycie – dzieją się ciągle, raz za razem. Większość z tych codziennych dramatów jest nam nieznana. Dzięki fotografom z całego świata, niektóre z tych momentów zostały uchwycone, abyśmy mogli je zobaczyć i kontemplować. Niektóre momenty są zwyczajne, a inne niezwykłe. Jedne podnoszą na duchu, a drugie stawiające pytania nad naszym oddziaływaniem na przyrodę. Także dzięki temu, wystawa ma ogromny walor edukacyjny, ukazując nam dramatyzm i różnorodność życia na Ziemi, a przez to pobudzając w nas chęć dbałości o jej jakość, w przyszłości.

 

                Na wystawę składają się wyłącznie fotografie nagrodzone i wyróżnione w 19 kategoriach. Po raz kolejny są na niej też zdjęcia z Polski. Jedenasty rok z rzędu wystawa wpisuje nasz kraj na listę kilkudziesięciu państw na wszystkich kontynentach, gdzie już od wielu lat rokrocznie ogląda ją ponad milion osób. Zdjęcia ją tworzące są nie tylko obrazowymi ambasadorami świata Natury. Ukazują też artystyczną perfekcję, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne piękno przyrody, uchwycone przez fotografów w momencie jej wspaniałości. Nic nie oddziałuje bardziej niż sugestywna fotografia, która stymuluje wyobraźnię, zajmuje umysł i porusza serce.

 

                               

 

Nowa siedziba Muzeum przekazana do zagospodarowania Muzeum

    W dniu 12 sierpnia 2013 roku, w obiekcie poklasztornym w Jeleniej Górze-Cieplicach, odbyło się przekazanie do zagospodarowania, części świeckiej klasztoru z przeznaczeniem na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, po zakończonych robotach budowlanych związanych z realizacją projektu „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”. Nie jest to równoznaczne z przekazaniem obiektu w użytkowanie.

      Odbioru i przekazania obiektu dokonała Komisja, powołana przez Zamawiającego, t.j. Miasto Jelenią Górą, w składzie:

I. Ze strony Miasta Jelenia Góra:

   1. Jolanta Piasecka-Nowak – p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

   2. Irena Kempisty – Naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki

   3. Regina Łukawska – Główny Specjalista Wydziału Inwestycji – Zamówień Publicznych

II. Ze strony Inżyniera Kontraktu:

   1. Andrzej Zawadka – Kierownik Projektu

   2. Jacek Kramnik – Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych

   3. Maria Patejuk-Stenzel – Inspektor nadzoru robót instalacyjnych

   4. Jan Stenzel – Inspektor nadzoru robót elektrycznych

III. Ze strony Wykonawcy:

   1. Wiesław Kleszcz – Wiceprezes Castellum Sp. z o.o.

   2. Arkadiusz Duda – Kierownik Projektu

   3. Robert Wanat – Kierownik Budowy

IV. Ze strony Przejmującego (przyszłego Użytkownika)

   1. Stanisław Firszt – Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

   2. Mirosława Gądek – Główny Księgowy Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

                Obiekt przeznaczony na nową siedzibę Muzeum (w obecnym stanie) to dzieło projektanta: Anny Kościuk (firma „ARCHIKON” z Wrocławia) i Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry, kierowanego przez p.o. Naczelnika Jolantę Piasecką-Nowak, przy bardzo niewielkim udziale Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, które jako przyszły użytkownik miało niewielki i bardzo ograniczony wpływ na efekt końcowy, w tym wyposażenie budynku (czytaj: S. Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2009 rok, „Przyroda Sudetów”, t. 13, 2010, s. 301-302; tenże, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2010 rok, „Przyroda Sudetów”, t. 14, 2011, s. 207-210; Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2011 roku, „Przyroda Sudetów”, t. 15, 2012, s. 219-221; Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2012 roku, „Przyroda Sudetów”, t. 16, 2013, s. 171-181).

                Rozpoczyna się wielkie i bardzo trudne zadanie logistyczne t.j. przeniesienie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze ze „starej siedziby” (Pawilon Norweski w Parku Norweskim) do „nowej siedziby” (obiekt w Zespole pocysterskim), oraz merytoryczne, tzn. przygotowanie nowych wystaw stałych i rozwinięcie działalności w zakresie szeroko rozumianej tematyki przyrodniczej i historycznej związanej z najstarszym Uzdrowiskiem w Polsce, wymagające wytężonej pracy muzealników i dużych środków finansowych, bez których nie da się tego zadania wykonać w sposób właściwy.

 

 

alt p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry - Jolanta Piasecka-Nowak

                                   i Andrzej Zawadka - Kierownik Projektu

 

alt Arkadiusz Duda - Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy

 

alt Wiesław Kleszcz - Wiceprezes Castellum Sp. z o.o.

 

Nowa książka przyrodnicza

 alt

  

   Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ukazała się książka Leszka Kośnego, pt.:

alt

 

   Będzie to bardzo ciekawe i interesujące wydawnictwo o najmniejszych, a jednocześnie najliczniejszych zwierzętach żyjących na Ziemi. "Wiadomo, że opanowały powietrze, ląd oraz wodę, co więcej występują w ogromnych ilościach i tylko ich niewielkie rozmiary sprawiają, że nie dominują w sposób widoczny w naszym świecie". Książka będzię bogato ilustrowana i przydatna jako pomoc edukacyjna dla szkół, jak również może się stać przyjemną i fascynującą lekturą dla wszystkich miłośników owadów. Będzie dostępna nieodpłatnie w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze.

   Autorem książki jest jeleniogórzanin mgr inż. Leszek Kośny, z zamiłowania i z zainteresowania entomolog, związany zawodowo z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

Zadanie: Wydawnictwo edukacyjno-dydaktyczne pt."Opowiadania o owadach"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 20.800 zł

Dotacja w wysokości 18.700 zł, dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

alt

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

www.wfosigw.wroclaw.pl

Preparaty dermoplastyczne na pocztówkach

 
alt
 
 
logo wfoigw
 

     Niebawem ukaże się, jak co roku, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zestaw 8 pocztówek o tematyce przyrodniczej. Tym razem będzie to seria pod wspólnym tytułem: "Preparaty dermoplastyczne wykonane w latach 2010-2012 do dużych dioram w nowej siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze".

Pocztówki przedstawiać będą: tygrysa syberyjskiego, jeżatkę afrykańską, lisa rudego, otocjona, pytona siatkowanego, walabię Benetta, fokę szarą i jelenia szlachetnego.

     Już z chwilą rozpoczęcia projektu "Zespól pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach" w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze zrodziła się myśl, aby w nowym obiekcie przygotować duże dioramy środowiskowe, wzorując się na najlepszych tego typu przykładach na świecie (muzea w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii). W zamyśle cieplickich muzealników mają to być największe i najlepsze tego typu ekspozycje w Polsce. Muzeum od dawna przygotowywało się do zmiany siedziby, a w momencie kiedy stało się to najpierw ideą (2008 rok), nadzieją (2009 rok), a w końcu rzeczywistością (2010 rok), rozpoczęło działania (bardzo kosztowne i pracochłonne) przygotowując się do realizacji wizji, która postawi Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze w rzędzie najbardziej interesujących muzeów przyrodniczych w Europie.

     Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Miasta Jeleniej Góry, oraz pracy jednego z najlepszych z preparatorów w Polsce Tomasza Sokołowskiego, dotychczas udało się wykonać cały szereg różnej wielkości preparatów dermoplastycznych, w tym wymienione powyżej, a także słonia indyjskiego, strusia afrykańskiego i wiele mniejszych. Obecnie wykonywane są następne preparaty żubra i kozicy górskiej, które jak i pozostałe, wzbogacą nie tylko zbiory muzealne, ale przede wszystkim jego ofertę wystawienniczą.

 

 

 
 

18 maja Noc Muzeów

W dniu 18 maja 2013 r. odbyła się Noc Muzeów:
- w Pasiece Karkonoskiej zaprezentowali się członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Można było porozmawiać
   o pszczołach, ich produktach oraz zakupić miód i inne wyroby pszczelarskie
- odbyła się prelekcja mgr inż Leszka Kośnego nt. owadów, w której uczestniczyło około 50 osób
- zaprezentowano na kilku mikroskopach powiększone elementy budowy owadów, prezentacja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem
  (miała trwać do godz. 20.30 ale na prośbę zwiedzających przedłużono ją do godz. 23.00). Preparaty obejrzało 1336 osób.
- o godz. 20.30 wyruszyła wycieczka (ok.45 osób), pod opieką ornitologa z muzeum, w poszukiwaniu ptaków nocy
W sumie z imprez wchodzących w skład programu Nocy Muzeów skorzystało około 1500 osób.

 

  alt   alt

alt alt

 

VI Cieplicka Giełda Staroci Przyrodniczo-Uzdrowiskowych

W dniu 18 maja 2013r. odbyła się VI Cieplicka Giełda Staroci, towarzysząca Nocy Muzeów. Tego dnia Giełdę odwiedziło około 1000 osób. W związku z chęcią wystawienia stoisk przez uczestników w dniu następnym tj. 19 maja impreza stała się dwudniową. W niedzielę muzeum odwiedziło około 700 osób.

alt alt

alt alt

Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Banerpoziom Kalendarzgóra

 

Baner poziom Kalendarzdół

Jesli znasz już naszą politykę prywatności i stosowania plików cookies w przeciwnym wypadku przeczytaj.