Get Adobe Flash player

Ostatnie wydarzenia

Fotografia Dzikiej Przyrody 2012 - 05.09.2013r

W dniu 05.09.2013r. odbył sie wernisaż wystawy pt.: "Fotografia Dzikiej Przyrody 2012".

 

 


alt

 

Wystawę tworzą zwycięskie prace z dorocznego konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2012, organizowanego od 1965 r. przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Museum w Londynie.

 

                Dzisiaj jest to najbardziej ceniony i największy w świecie konkurs, w zakresie fotografii dzikiej przyrody. Na prezentowana tutaj najnowszą edycję zgłoszono ponad 48 tys. zdjęć, wykonanych przez ponad 4,4 tys. fotografów, z 98 krajów.

 

                Życie, to także wyczucie czasu i miejsca. Bycie we właściwym czasie i we właściwym miejscu, może stanowić o zdobyciu pożywienia lub pozostaniu głodnym, o znalezieniu partnera, a nawet o życiu lub śmierci. Ta pokonkursowa wystawa pokazuje takie właśnie sytuacje, dzięki byciu autorów zdjęć we właściwym miejscu i czasie. Kilka chwil później, kilka sekund wcześniej i te momenty mogłyby nie zostać uchwycone.

 

                Życie płynie szybko. Narodziny, zagrożenie, walka, przeżycie – dzieją się ciągle, raz za razem. Większość z tych codziennych dramatów jest nam nieznana. Dzięki fotografom z całego świata, niektóre z tych momentów zostały uchwycone, abyśmy mogli je zobaczyć i kontemplować. Niektóre momenty są zwyczajne, a inne niezwykłe. Jedne podnoszą na duchu, a drugie stawiające pytania nad naszym oddziaływaniem na przyrodę. Także dzięki temu, wystawa ma ogromny walor edukacyjny, ukazując nam dramatyzm i różnorodność życia na Ziemi, a przez to pobudzając w nas chęć dbałości o jej jakość, w przyszłości.

 

                Na wystawę składają się wyłącznie fotografie nagrodzone i wyróżnione w 19 kategoriach. Po raz kolejny są na niej też zdjęcia z Polski. Jedenasty rok z rzędu wystawa wpisuje nasz kraj na listę kilkudziesięciu państw na wszystkich kontynentach, gdzie już od wielu lat rokrocznie ogląda ją ponad milion osób. Zdjęcia ją tworzące są nie tylko obrazowymi ambasadorami świata Natury. Ukazują też artystyczną perfekcję, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne piękno przyrody, uchwycone przez fotografów w momencie jej wspaniałości. Nic nie oddziałuje bardziej niż sugestywna fotografia, która stymuluje wyobraźnię, zajmuje umysł i porusza serce.

 

                               

 

Nowa siedziba Muzeum przekazana do zagospodarowania Muzeum

    W dniu 12 sierpnia 2013 roku, w obiekcie poklasztornym w Jeleniej Górze-Cieplicach, odbyło się przekazanie do zagospodarowania, części świeckiej klasztoru z przeznaczeniem na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, po zakończonych robotach budowlanych związanych z realizacją projektu „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”. Nie jest to równoznaczne z przekazaniem obiektu w użytkowanie.

      Odbioru i przekazania obiektu dokonała Komisja, powołana przez Zamawiającego, t.j. Miasto Jelenią Górą, w składzie:

I. Ze strony Miasta Jelenia Góra:

   1. Jolanta Piasecka-Nowak – p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

   2. Irena Kempisty – Naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki

   3. Regina Łukawska – Główny Specjalista Wydziału Inwestycji – Zamówień Publicznych

II. Ze strony Inżyniera Kontraktu:

   1. Andrzej Zawadka – Kierownik Projektu

   2. Jacek Kramnik – Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych

   3. Maria Patejuk-Stenzel – Inspektor nadzoru robót instalacyjnych

   4. Jan Stenzel – Inspektor nadzoru robót elektrycznych

III. Ze strony Wykonawcy:

   1. Wiesław Kleszcz – Wiceprezes Castellum Sp. z o.o.

   2. Arkadiusz Duda – Kierownik Projektu

   3. Robert Wanat – Kierownik Budowy

IV. Ze strony Przejmującego (przyszłego Użytkownika)

   1. Stanisław Firszt – Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

   2. Mirosława Gądek – Główny Księgowy Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

                Obiekt przeznaczony na nową siedzibę Muzeum (w obecnym stanie) to dzieło projektanta: Anny Kościuk (firma „ARCHIKON” z Wrocławia) i Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry, kierowanego przez p.o. Naczelnika Jolantę Piasecką-Nowak, przy bardzo niewielkim udziale Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, które jako przyszły użytkownik miało niewielki i bardzo ograniczony wpływ na efekt końcowy, w tym wyposażenie budynku (czytaj: S. Firszt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2009 rok, „Przyroda Sudetów”, t. 13, 2010, s. 301-302; tenże, Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za 2010 rok, „Przyroda Sudetów”, t. 14, 2011, s. 207-210; Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2011 roku, „Przyroda Sudetów”, t. 15, 2012, s. 219-221; Działalność Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w 2012 roku, „Przyroda Sudetów”, t. 16, 2013, s. 171-181).

                Rozpoczyna się wielkie i bardzo trudne zadanie logistyczne t.j. przeniesienie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze ze „starej siedziby” (Pawilon Norweski w Parku Norweskim) do „nowej siedziby” (obiekt w Zespole pocysterskim), oraz merytoryczne, tzn. przygotowanie nowych wystaw stałych i rozwinięcie działalności w zakresie szeroko rozumianej tematyki przyrodniczej i historycznej związanej z najstarszym Uzdrowiskiem w Polsce, wymagające wytężonej pracy muzealników i dużych środków finansowych, bez których nie da się tego zadania wykonać w sposób właściwy.

 

 

alt p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry - Jolanta Piasecka-Nowak

                                   i Andrzej Zawadka - Kierownik Projektu

 

alt Arkadiusz Duda - Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy

 

alt Wiesław Kleszcz - Wiceprezes Castellum Sp. z o.o.

 

Nowa książka przyrodnicza

 alt

  

   Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ukazała się książka Leszka Kośnego, pt.:

alt

 

   Będzie to bardzo ciekawe i interesujące wydawnictwo o najmniejszych, a jednocześnie najliczniejszych zwierzętach żyjących na Ziemi. "Wiadomo, że opanowały powietrze, ląd oraz wodę, co więcej występują w ogromnych ilościach i tylko ich niewielkie rozmiary sprawiają, że nie dominują w sposób widoczny w naszym świecie". Książka będzię bogato ilustrowana i przydatna jako pomoc edukacyjna dla szkół, jak również może się stać przyjemną i fascynującą lekturą dla wszystkich miłośników owadów. Będzie dostępna nieodpłatnie w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze.

   Autorem książki jest jeleniogórzanin mgr inż. Leszek Kośny, z zamiłowania i z zainteresowania entomolog, związany zawodowo z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

Zadanie: Wydawnictwo edukacyjno-dydaktyczne pt."Opowiadania o owadach"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 20.800 zł

Dotacja w wysokości 18.700 zł, dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

alt

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

www.wfosigw.wroclaw.pl

Preparaty dermoplastyczne na pocztówkach

 
alt
 
 
logo wfoigw
 

     Niebawem ukaże się, jak co roku, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zestaw 8 pocztówek o tematyce przyrodniczej. Tym razem będzie to seria pod wspólnym tytułem: "Preparaty dermoplastyczne wykonane w latach 2010-2012 do dużych dioram w nowej siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze".

Pocztówki przedstawiać będą: tygrysa syberyjskiego, jeżatkę afrykańską, lisa rudego, otocjona, pytona siatkowanego, walabię Benetta, fokę szarą i jelenia szlachetnego.

     Już z chwilą rozpoczęcia projektu "Zespól pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach" w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze zrodziła się myśl, aby w nowym obiekcie przygotować duże dioramy środowiskowe, wzorując się na najlepszych tego typu przykładach na świecie (muzea w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii). W zamyśle cieplickich muzealników mają to być największe i najlepsze tego typu ekspozycje w Polsce. Muzeum od dawna przygotowywało się do zmiany siedziby, a w momencie kiedy stało się to najpierw ideą (2008 rok), nadzieją (2009 rok), a w końcu rzeczywistością (2010 rok), rozpoczęło działania (bardzo kosztowne i pracochłonne) przygotowując się do realizacji wizji, która postawi Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze w rzędzie najbardziej interesujących muzeów przyrodniczych w Europie.

     Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Miasta Jeleniej Góry, oraz pracy jednego z najlepszych z preparatorów w Polsce Tomasza Sokołowskiego, dotychczas udało się wykonać cały szereg różnej wielkości preparatów dermoplastycznych, w tym wymienione powyżej, a także słonia indyjskiego, strusia afrykańskiego i wiele mniejszych. Obecnie wykonywane są następne preparaty żubra i kozicy górskiej, które jak i pozostałe, wzbogacą nie tylko zbiory muzealne, ale przede wszystkim jego ofertę wystawienniczą.

 

 

 
 

18 maja Noc Muzeów

W dniu 18 maja 2013 r. odbyła się Noc Muzeów:
- w Pasiece Karkonoskiej zaprezentowali się członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Można było porozmawiać
   o pszczołach, ich produktach oraz zakupić miód i inne wyroby pszczelarskie
- odbyła się prelekcja mgr inż Leszka Kośnego nt. owadów, w której uczestniczyło około 50 osób
- zaprezentowano na kilku mikroskopach powiększone elementy budowy owadów, prezentacja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem
  (miała trwać do godz. 20.30 ale na prośbę zwiedzających przedłużono ją do godz. 23.00). Preparaty obejrzało 1336 osób.
- o godz. 20.30 wyruszyła wycieczka (ok.45 osób), pod opieką ornitologa z muzeum, w poszukiwaniu ptaków nocy
W sumie z imprez wchodzących w skład programu Nocy Muzeów skorzystało około 1500 osób.

 

  alt   alt

alt alt

 

VI Cieplicka Giełda Staroci Przyrodniczo-Uzdrowiskowych

W dniu 18 maja 2013r. odbyła się VI Cieplicka Giełda Staroci, towarzysząca Nocy Muzeów. Tego dnia Giełdę odwiedziło około 1000 osób. W związku z chęcią wystawienia stoisk przez uczestników w dniu następnym tj. 19 maja impreza stała się dwudniową. W niedzielę muzeum odwiedziło około 700 osób.

alt alt

alt alt

Porozumienie Fideikomis Chojnicki

Podpisanie Porozumienia Fideikomis Chojnicki

 

W dniu 15 kwietnia 2013r., w Pałacu Schaffgotschów, w 305 rocznicę wyniesienia Johanna Antona Schaffgotscha do stanu dziedzicznych hrabiów cesarstwa, a także otrzymania przez Niego przywileju połączenia herbów Schaffgotschów i piastowskich książąt brzesko-legnickich, oraz w 240 rocznicę zatwierdzenia przez Cesarza rodzinnego fideikomisu powstałego z majątków ziemskich hrabiego, został podpisany ważny dla całego regionu  dokument pt. "Porozumienie Fideikomis Chojnicki", o treści:

 

My zebrani w Cieplicach w Pałacu Schaffgotschów, Roku Pańskiego 2013 dnia 15 kwietnia

zawiadamiamy treścią niniejszego pisma wszystkich których należy, że dnia dzisiejszego zgodnie podpisaliśmy

Porozumienie Fideikomis Chojnicki

A to, obiecujemy i przyrzekamy:

 

- naprzód żadnego rozerwania między sobą nie czynić, ale podług miejsca i czasu naznaczonego zjechać się i Porozumienie utrzymać

- wszelkie wysiłki czynić, by dojść do wspólnych działań na rzecz dobra ziemi naszej

- pokój między sobą zachować i wzajem wspierać się, a różnice co by między nami jawić się mogły na zjeździe pobliskim ułożyć

- decycje wszelakie, które podejmować będziemy, osobliwie w materiałach ekonomicznych, aby przez większość głosów zapadać musiały

- wszelkie problema wspólną radą i siłą rozwiązywać i powstać przeciwko każdemu, który by to na Porozumienie nasze nastawał

- że nie będzie można na zjeździe, bez jednomyślnego zezwolenia, powiększenia składu Porozumienia raz ustanowionego

- zaręczamy ponadto niedogodności lub szkody poniesione w czasie trwania Porozumienia równo i zgodnie ponosić

 

Na dowód tego pieczęcie nasze zostały odciśnięte i podpisy własną ręką skreślone. Dan w Cieplicach, w dniu 15 kwietnia  2013r.

 

 

 

Porozumienie podpisali:

 

- dr Andrzej Raj Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze

- Maciej Markowski Prezes Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. - Grupy PGU

- dr Maciej Pawłowski Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Górze Politechniki Wrocławskiej

- Andrzej Mateusiak Wiceprezes Urzędujący Oddziału Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze,

                              Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

- O. Stefan Wojda Proboszcz Parafi Rzymsko-Katolickiej Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach

- Stanisław Firszt Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

- Ks. Józef Frąc Proboszcz Parafi Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie

- Jerzy Czajka Kasztelan Zamku Chojnik, założyciel Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik

 

Uczestnicy podpisania Porozumienia - na zdjęciu dolnym (od lewej): Arkadiusz Kuzio-Podrucki (autor monografii o Schaffgotschach), Dyrektor Stanisław Firszt, Dyrektor dr Maciej Pawłowski, Prezes Maciej Markowski, Kasztelen Jerzy Czajka, Ks. Józef Frąc, Dyrektor dr Andrzej Raj, Wiceprezes Andrzej Mateusiak, O. Stefan Wojda

 

Porozumienie będzie służyć działaniu dla dobra regionu, m.in: w pozyskiwaniu środków na wspólne projekty oraz wspieranie się Sygnatariuszy w sprawach gdzie będzie to konieczne.

 

 

Promocja książki "Schaffgotschowie. Panowie na Chojniku i Cieplicach"

     

     

W dniu 15 kwietnia 2013 r. w Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach odbyła się promocja, od dawna oczekiwanej książki Arkadiusza Kuzio-Podruckiego "Schaffgotschowie.Panowie na Chojniku i Cieplicach". Jej wydawcami są: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze i Ad Rem w Jeleniej Górze.

      Jest to druga pozycja z cuklu "Źródła cieplickie", który ukazuje sie z inicjatywy Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Do powstania tej książki przyczyniły się: ELCON Sp. z o.o. w Chorzowie, PKS "TOUR" Sp. z o.o. w Jeleniej Górz, Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. we Wrocławiu.

 

Spotkanie z Autorem książki otworzył dzisiejszy gospodarz Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach, dr Maciej Pawłowski Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze

 Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, mgr Stanisław Firszt (po prawej), jako współwydawca, przedstawił Autora Pana Arkadiusz Kuzio-Podruckiego (po lewej) i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wydania monografii

 Wśród licznie przybyłych gości byli, m.in.: Barbra Pol-Jelonek, praprawnuczka Wincentego Pola z mężem Janem Jelonkiem (druga i trzeci od prawej)

 Autor książki swoją wypowiedzią na temat rodu Schaffgotschów wzbudził duże zainteresowanie wśród zgromadzonych

Nową pozycją o regionie zainteresował się Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pan Wojciech Kapałczyński

 

foto Krzysztof Sawicki

 

 

Wznowienie wydawania kwartalnika "Ogród Ducha Gór"

Od maja tego roku Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze wznawia wydawanie czasopisma skierowanego do miłośników natury, ekologii, ochrony przyrody i muzealnictwa przyrodniczego. W 2009 roku podjeliśmy się wydawania czasopisma, którego zadaniem miała być szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Tytuł kwartalnika "Ogród Ducha Gór" nawiązywał do karkonoskich legend o Duchu Gór - Liczyrzepie, władcy który od wieków jest symbolem ochrony zasobów przyrodniczych Karkonoszy. To on pod Śnieżką miał posiadać ogród z rzadkimi i cennymi roślinami, których nie pozwalał nikomu zrywać. Jest to przecież najstarszy udokumentowany (choć tylko w formie legendy) przejaw idei świadomej ochrony przyrody kontynuowanej dziś przez: Karkonoski Park Narodowy, Ligę Ochrony Przyrody, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze i Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze.

 

Ukazały się tylko dwa numery pisma "w wersji papierowej" (2009 rok), dzięki dofinasowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z braku środków na wydawanie kwartalnika przerwano. Próby wznowienia, podjęte w latach 2010-2012, nie powiodły się, dlatego też od roku 2013 kwartalnik "Ogród Ducha Gór" będzie ukazywał się w wersji elektronicznej na naszej stronie (patrz Kwartalnik).

"Kampania na rzecz owadów"

 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze rozpoczyna "Kampanię na rzecz owadów"

 

Były już ryby, płazy i gady, były też ptaki i ssaki, pora najwyższa by swoje 5 minut, otrzymał owad wszelaki”

 

Biegacz skorzasty__ Rusalka pawik__ Kruszczyca zlotawka__ Strojnica baldaszkowka__ Wojsilka pospolita__ Wonnica pizmowka_2

 Biegacz skórzasty         Rusałka pawik             Kruszczyca złotawka    Strojnica baldaszkowka   Wojsiłka pospolita    Wonnica piżmówka

                                                                                                                        fot.Leszek Kośny © 2013

     

       Owady (Insecta) są najliczniejszą grupą zwierząt na Ziemi (muzealnie udokumentowanych jest ponad milion ich gatunków). Ludziom kojarzą się albo z pasożytami, szkodnikami, t.j.: pluskwy, komary czy larwy owadów, albo z pracowitymi mrówkami lub pszczołami (ale i te też potrafią "użreć") i pięknymi motylami. Na ogół podejście ludzi do owadów jest negatywne i złe. Są dla człowieka wstrętne i obrzydliwe, a do tego wszędobylskie i natrętne. Budzą powszechnie strach. Wynika to z niewiedzy i zakorzenionych stereotypów. Tak nie musi i nie może być.

     Jeszcze kilka lat temu dinozaury, przedpotopowe smoki, kojarzyły się tylko i wyłącznie z koszmarem ze złych snów.

A dzisiaj dinozaur-"dinuś", choćby najstraszliwszy i największy jest najlepszym przyjacielem... dzieci.

Z owadami może być tak samo. Bo przecież "nie taki owad straszny jak go malują". A w ogóle małe jest piękne. Podejmujemu zatem rożnorodne działania (wystawy, lekcje, prelekcje i dzialalność wydawniczą), aby nasi najmniejsi, ale za to najliczniejsi bracia (owady) znaleźli właściwe i należne im miejsce w świecie.

 

OWADZI MIKROKOSMOS

 

mikro:  http://bestplayer.tv/film/5443-mikrokosmos-microcosmos-1996-lektor-pl-1996-lektor-pl.html

 

makro: http://www.mikrokosmos.edu.pl/

 

Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Banerpoziom Kalendarzgóra

 

Baner poziom Kalendarzdół

Jesli znasz już naszą politykę prywatności i stosowania plików cookies w przeciwnym wypadku przeczytaj.