Get Adobe Flash player

Ostatnie wydarzenia

Udostępnienie sali wirtualnych wystaw

   W dniu 22 listopada 2013 roku w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze udostępniono do użytku multimedialną salę wystaw wirtualnych. Pierwsza ekspozycja stała i w ogóle pierwsza stała ekspozycja w nowej siedzibie Muzeum, prezentowana w tym nowocześnie wyposażonym wnętrzu jest wystawą pt. "Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku".

   Jak sama nazwa wskazuje Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku jest "placówką wirtualną". Coś na wzór wirtualnego oddziału Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Rządzi sie własnymi prawami (ma własne "wirtualne zbiory", logo i własną stronę internetową). W rzeczywistości jest "wirtualną" (ale bardzo bogatą) ekspozycją wzbogacającą ofertę wystawienniczą Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

   Podczas udostępnienia sali wystaw wirtualnych Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze wraz z pierwszą prezentacją tj. "Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku", obecni byli, m.in. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła, pomysłodawca i kierownik zespołu realizującego projekt prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Rada Miasta Jeleniej Góry i przedstawiciele lokalnych mediów.

   Główną częścią tej "małej" ale "wielkiej" dla Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, uroczystości było przekazanie nowoczesnej sali wystaw wirtualnych wraz z pierwszą wirtualną ekspozycją.

   Tak dobrze wyposażona sala (już nie wirtualnie) otwiera przed Muzeum ogromne możliwości przygotowywania innych podobnych, ale zróżnicowanych tematycznie

"wystaw wirtualnych" np. historycznych i przyrodniczych.

alt alt alt

              alt alt

alt

alt

 

Rozdanie nagród dla uczestników IV Konkursu plastycznego pt."Znam przyrodę mojego miasta i regionu"

W dniu 27 listopada 2013 roku, w sali konferencyjno-prelekcyjnej Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze rozdano nagrody rzeczowe i dyplomy wszystkim przybyłym laureatom konkursu plastycznego pt."Znam przyrodę mojego miasta i regionu", skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszego regionu.

Jury przyznało:

 w kategorii klas I-III,

 
 I miejsce
              Nikola Bańka kl. I    Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
              Klaudiusz Naplocha klasa IIB, Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2
              Maria Juszczak kl. III b, Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
 
 II miejsce
               Weronika Kwaczyńska kl. II, Szkoła Podstawowa w Kopańcu
               Kamil Kiełbowicz-Dobrowolski, Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
               Jurek Zieliński kl. II C, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze
 
 III miejsce
                Patrycja Nieckula kl. III Szkoła Podstawowa w Miłkowie
                Joanna Krawczyk kl. I Szkoła Podstawowa w Sosnówce
 
 wyróżnienia:
                Wiktoria Wąsik kl. IIc, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze
                    Sylwester Pawlik kl. III, Zespół Szkół Specjalnych w Miłkowie
                Karol Romaniak kl.I, Szkoła Podstawowa w Sosnówce
                Alicja Wowk kl. III, Szkoła Podstawowa w Sosnówce
                Milena Binkowska kl. IIb, Szkoła Podstawowa Nr 6
 
            w kategorii klas IV-VI,
 
 I miejsce
               Ola Kozłowska Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
 
II miejsce
               Adam Zwoliński kl. V b Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jeleniej Górze
               Iza Gnyszka Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jeleniej Górze
 
III miejsce
               Jacek Polkowski kl. IV a, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze
                  Adriana Kuczaj kl. VI a, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
               Natalia Suda kl. VI, Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach
 
 wyróżnienia:
               Krzysztof Kołodziej kl. VI , Zespół Szkół Specjalnych w Miłkowie
               Piotr Walerianowicz kl. V a, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze
               Julita Koziarek kl. VI c, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze
               Weronika Wagowska, kl. V b, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze
 
              w kategorii klas gimnazjalnych,
 
I miejsce
              Magdalena Salak kl. I a Publiczne Katolickie Gimnazjum u Św. Pankracego w Jeleniej Górze
              Adrian Kabała kl. III B, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
 
II miejsce
              Celina Jędrzejewska, Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
 
III miejsce
               Dagmara Jamróz, kl. IIIb, Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim
 
 wyróżnienia:
               Paulina Wielogórska kl.II Gd, Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze
               Antonina Olszewska, Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze
               Henryk Szatanek kl. III, Zespół Szkół Specjalnych w Miłkowie
 
alt alt
alt
   Konkurs organizowany jest corocznie przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, a cenne nagrody rzeczowe zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   Laureatom serdecznie gratulujemy!!!
   Szkoły, domy kultury, ośrodki dydaktyczne, świetlice itp. zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu.
   Jego regulamin i zasady uczestnictwa podamy na początku września 2014 roku.
 
Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać na stronie:
 

 Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu.

                                                          

Wernisaż wystawy pt.: "Bajkał. Królestwo wody i lodu" - fotografie Olgi Kamenskaja

W dniu 14.03.2014 roku odbył się wernisaż wystawy pt.: "Bajkał. Królestwo wody i lodu" - fotografie Olgi Kamenskaja.

Po otwarciu ekspozycji odbyła się prezentacja filmu na temat endemicznego gatunku Foki bajkalskiej (Pusa sibirica), zrealizowanego w 2013 roku i przygotowanego przez Olgę Kamenskaya i Dimitrija Melameda,  pt.: "Beyond the ice".

Była to jego polska prapremiera.

 

alt alt alt

alt alt alt

         alt alt alt

   alt alt alt

"Impreza patriotyczna z okazji Święta Niepodległości"

   W dniu 11 listopada 2013 roku, odbyła się impreza patriotyczna z okazji Święta Niepodległości przygotowana wspólnie przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, na którą złożyły się:

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wizycie Wincentego Pola w Cieplicach w Bibliotece Schaffgotschów w 1847 roku

- otwarcie wystawy fotograficznej z cyklu "Przyroda Kresów", pt: "Park Aleksandra w Białej Cerkwi"

- spotkanie okolicznościowe z prezentacją multimedialną

   Na uroczystość przybyli liczni goście, a wsród nich: Barbara Pol-Jelonek (praprawnuczka Wincentego Pola) z mężem Janem Jelonkiem, Zofia Czernow (Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Rady Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze), Mirosława Dzika (Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry), Anna Bałkowska (Przewodnicząca Rady Cieplic), Radni Miasta Jeleniej Góry i Starostwa Powiatowego, członkowie Towarzystwa "Miłośnicy Cieplic", mieszkańcy Jeleniej Góry i Cieplic, a także przyjaciele Muzeum.

   Odsłonięcia tablicy dokonała Barbara Pol-Jelonek, a poświęcił ją Ojciec Kazimierz Zborowski z zaprzyjaźnionej Parafii Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach prowadzonej przez ojców pijarów.

   Imprezę uświetnił występ chóru działającego na co dzień w MDK "Muflon", który wykonał kilka pieśni patriotycznych.

alt alt alt alt 

Wernisaż wystawy "Park Aleksandria w Białej Cerkwi"

   W dniu 11 listopada 2013 roku, miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej z cyklu "Przyroda Kresów" pt. "Park Aleksandria w Białej Cerkwi", którą jak co roku fotografowało Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Jeleniej Górze.

   Na ekspozycję składa się 30 fotografii pokazujących piekno tego kresowego obiektu.

   Licznie przybyłych gości, bioracych tego dnia w Imprezie Patriotycznej przywitali Stanisław Kańczukowski, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i Stanisław Firszt, Dyrektor muzeum a jednocześnie Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry, którzy otworzyli ekspozycję.

alt

 

Koncert amerykańskiego lutnisty Paula Beiera

Wieczorem, w dniu 4 października 2013 roku, w sali nr 16 (docelowo przeznaczonej na prezentację multimedialną fresków barokowych na Śląsku), na parterze budynku pocysterskiego, dawnej Biblioteki Schaffgotschów, a obecnie w nowej siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, odbył się koncert lutniowy amerykańskiego lutnisty Paula Beiera.

     Licznie zgromadzonych melomanów, kuracjuszy i miłośników Cieplic przywitali Dyrektor Muzeum Stanisław Firszt i kierownik artystyczny cyklu koncertów "Szlakiem lutnistów na Śląsku" Grzegorz Joachimiak.

     Lutnista wykonał kilka utworów z XVI i XVII wieku, przewaznie kompozytorów włoskich. W nowoodrestaurowanym wnętrzu pochodzącym właśnie z tego okresu dźwięki lutni nabrały szczególnego wyrazu. Co jest godne podkreślenia, że muzyka tego typu zabrzmiała tu ponownie po ponad 200 latach.

alt alt alt alt

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach oraz na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX w."

W dniu 4 października 2013 roku, w sali konferencyjnej nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Losy klasztorów na Śląsku, w Czechach oraz na Górnych i Dolnych Łużycach w XVIII i XIX w.", zorganizowana z inicjatywy Eurex Historia Euroregionu Nysa.

     Uczestniczyli w niej naukowcy z Czech, Niemiec i Polski.

Konferencję wsparł prof. dr hab Marek derwich, realizujący ogromny projekt "Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX wieku: losy, znaczenie, inwentaryzacja".

    Organizatorami cieplickiej konferencji byli oprócz Euroregion Nysa: Muzeum Pzyrodnicze w Jeleniej Górze, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, Towarzystwo Miłośnicy Cieplic i Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa.

     Członków Konferencji odwiedził Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Marcin Zawiła. Spotkanie prowadził Pan Ivo Łaborewicz.

Prof. dr hab. Marek Derwich, w swoim komunikacie wprowadził zebranych w problematykę potrzeby badań nad dziedzictwem kulturalnym po skasowanych klasztorach. W trakcie trwania konferencji swoje referaty przedstawili: mgr Hedvika Kuchařová, Dr Winfried Töpler, Dr Marius Winzeler, Ph. Dr Milan Svoboda, Prof. dr hab. Rafał Eysymont, Prof. dr Andrzej Kozieł i mgr Grzegorz Joachimiak.

     W przerwie odbyło się zwiedzanie odrestaurowanego w dużej części zespołu pocysterskiego w Cieplicach, które prowadził mgr Stanisław Firszt.

     Materiały z Konferencji mają ukazać się w półroczniku wydawanym przez Pracownię Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji kościelnych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego pt.: "Hereditas Monasteriorum".

alt alt alt alt

Nowy, duży preparat dermoplastyczny w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze

     Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiualt, zbiory Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze wzbogaciły się o preparat dermoplastyczny Żubra (Bison bonasus), wykonany przez preparatora Tomasza Sokołowskiego, godnego kontynuatora wspaniałej tradycji cieplickiej szkoły preparatorstwa zapoczątkowanej w 1880 roku przez Georga Martiniego, doskonalonej przez jego syna Kurta Martiniego (do 1951 roku) i wynoszonej na jeszcze wyższy poziom przez wspomnianego wyżej pracownika muzeum od 2006 roku.

     Preparat trafił do nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w dniu 11 października 2013 roku, gdzie obecnie można go oglądać.

Docelowo będzie jedną z większych, nie tylko gabarytowo, atrakcji przyszłych wystaw stałych.

     Nieco wcześniej zbiory Muzeum zasilił preparat dermoplastyczny Kozicy górskiej (Rupicapra rupicapra) wykonany przez tego samego mistrza.

alt alt

 

"Wystawa świeżych grzybów"

W dniach 22-23 września 2013 roku, pierwszy raz na odrestaurowanym dziedzińcu nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze odbyła się jak co roku impreza pt.: "Wystawa świeżych grzybów". Zaprezentowano na niej prawie 200 gatunków grzybów występujących w naszym regionie. Jak zwykle ekspozycja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko zbieraczy i smakoszy grzybów, ale też mieszkańców Cieplic. Szczególnie w pierwszym dniu jej prezentacji stoły z wyeksponowanymi grzybami były oblegane przez zainteresowanych.

alt alt alt alt

 

Europejskie Dni Dziedzictwa-Dolny Śląsk 2013r., 14-15 września 2013 r.

Tożsamość narodowa tematem Europejskich Dni Dziedzictwa 2013

 

W dniach 14-15 września 2013 roku odbyła się impreza pt.:"Nie od razu Muzeum w Cieplicach zorganizowano".

 

W ramach tej edycji odbyły sie prelekcje na temat klasztoru, a Dyrektor Muzeum Przyrodniczego oprowadzał i opowiadał o historii oraz planowanych wystawach.

 

alt

Tegoroczny temat wiodący „Nie od razu Polskę zbudowano” – nawiązujący do wszelkich form budowy polskiej państwowości, poczucia przynależności, związków z jej historią, językiem, tradycją – na naszych ziemiach zyskuje szczególny wymiar. Z jednej strony obejmuje wszystkie wydarzenia okresu powojennego – czasy przejmowania tych terenów przez polską administrację, symbolicznego i materialnego asymilowania się powojennych osadników z nowym środowiskiem kulturowym i kontynuacji tych procesów aż po czasy nam współczesne. Z drugiej daje możliwość wyeksponowania śladów naszej państwowości sięgających X wieku, ich dalszych kolei modyfikowanych historią tych ziem. „Nie od razu Polskę zbudowano” to hasło o dużej pojemności, pozwalające przedstawić bogatą strukturę konstruowaną z przenikających się splotów mniejszych i większych wydarzeń będących udziałem mnogich lokalnych społeczności/tożsamości, które ukształtowały Polskę dnia dzisiejszego. Będą to dokonania z wszelkich dziedzin aktywności ludzkiej; nauki, sztuki, kultury, stanowienia prawa, rzemiosła i gospodarki. Uważamy, że warto pokazać innym, jak historia miejsca, w którym żyjemy, naszego miejsca na ziemi - zaistniała w tworzeniu dzisiejszego dnia Polski, pokazać swoje „udziały” w tej wielowiekowej budowie. Tu na Dolnym Śląsku zależy nam przy tym szczególnie na przedstawieniu, w jaki sposób powstają i utrwalają się w regionie także znaki tożsamości wszystkich grup etnicznych.

 

 

alt

alt

 

 

Chrząszcz Jelonek - gigant, zamieszkał w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze

     Pod koniec września 2013 roku, do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze trafił "powiększony", i to znacznie, model jednego z największych chrząszczy w Polsce, Jelonka rogacza (Lucanus cervus).

     Ten ciemnobrązowej barwy owad, osiąga w przyrodzie (bez żuwaczek) 6 cm długości. Żuwaczki samca przypominają kształtem poroże jelenia. Jelonek żyje w lasach dębowych, żywiąc się głównie sokiem wyciekającym z pni drzew. Posiada zdolność lotu.

     Jelonek występuje także w bajkach i baśniach jako król owadów lub rycerz.

     Model chrząszcza "cieplickiego" jest wiernym, choć nieco uproszczonym wizerunkiem oryginału. jest jednak imponujący. Ma (razem z żuwaczkami) ok. 3 m długości, ok 160 cm rozpietości żuwaczek i 140 cm rozpiętości odnóży. Ma służyć celom edukacyjnym na planowanej w Muzeum stałej ekspozycji entomologicznej, pt. "Niesamowity świat owadów" (sam model jest już niesamowity).

    

Wykonanie modelu stało się możliwe dzięki dofinansowaniu z:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. alt

alt alt alt

 

Wernisaż wystawy pt. "Karkonosze w rysunku Jerzego Jakubów - recepcja i transformacja landszaftu"

W dniu 21 czerwca 2013r. miał miejsce wernisaż wystawy prac Jerzego Jakubów pt. "Karkonosze w rysunku Jerzego Jakubów - recepcja i transformacja landszaftu

 

O autorze: Jerzy Jakubów ur. w Cieplicach Śl. Absolwent PLSP im.Antoniego Kenara w Zakopanem. Członek ZPAP o/Wrocław. Uprawia drzeworyt nie stroni jednak od wyzwań i eksperymentów twórczych. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą : USA, Niemcy, Dania, Włochy, Szwecja, Rumunia, Czechy, Ukraina, Litwa, Białoruś. Stypendysta MKiDN. Laureat licznych nagród i wyróżnień min.: „ARS POPULI” im.Władysława Hasiora, „BONUM PUBLICUM” im. Aleksandra Patkowskiego, „Grafik Roku” Hartford USA

Uhonorowany : Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony dla Rolnictwa RP, Tytułem Przyjaciel Muzeów.

Wystawa prezentuje zestaw rysunków inspirowanych naturą górską Karkonoszy powstałych w latach 1977-2012. Wybór prac z kilku cykli kreśli z konieczności uproszczony obraz transformacji zdawać by się mogło pospolitego motywu.

Autor stoi na pograniczu poznawczych realistycznych dociekań sztuki dawnej a współczesnym abstrakcyjnym iluzjonizmem kadru i fragmentu kreślonego niepowtarzalnym zmiennym nastrojem. Fascynacjami spozierającego górala.

          alt alt alt

alt alt alt

                                     alt

43 Karkonoska Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

W dniach 7-8 września 2013 roku, pierwszy raz na placu przed wejściem do nowej siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, zorganizowano kolejną edycję corocznej imprezy plenerowej pt. "Karkonoska Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości". Jak zwykle stali i nowi wystawcy mogli zaprezentować swoje zbiory, a także wyroby z kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Wielu turystów, kuracjuszy i mieszkańców Jeleniej Góry skorzystało z okazji i ładnej pogody i odwiedziło w tym czasie Muzeum, zachycając się zaprezentowanymi okazami i wyrobami, zakupując je do własnych kolekcji lub codziennego użytku.

alt alt alt alt alt

 

Podsumowanie realizacji projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”

W dniu 17 sierpnia 2013 roku miało miejsce w Cieplicach podsumowanie i zakończenie działań związanych z realizacją projektu „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”. Głównymi celami projektu była rewitalizacja zespołu pocysterskiego (część Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach, Klasztoru o.o. Pijarów i dawnej Biblioteki Schaffgotschów, w której do niedawna znajdowała się pralnia, stolarnia i magazyny Uzdrowiska Cieplice).

Wszystko zaczęło się w 2 poł. 2008 roku, kiedy to Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze rozpoczęło działania (a właściwie kontynuację), mające na celu poprawę warunków lokalowych poprzez zmianę siedziby z nieprzystosowanego do celów muzealnych Pawilonu Norweskiego w Parku Norweskim na inny obiekt, pozwalający na rozwinięcie szerszej działalności.

Z inicjatywy Dyrektora Muzeum Stanisław Firszta na początku 2009 roku, po wstępnych rozmowach z ówczesnym Prezesem Uzdrowiska Cieplice Romanem Jałako i Kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Wojciechem Kapałczyńskim, przedstawiono Władzom Miasta Jeleniej Góry propozycję przejęcia części dawnego obiektu poklasztornego, w którym Uzdrowisko Cieplice od lat użytkowało pralnię, stolarnię i magazyny, a w której to części, do 1952 roku znajdowała się słynna Biblioteka Schaffgotschów i zbiory, które były jej integralną częścią.

Propozycja zakładała powrót części zbiorów Schaffgotschów na dawne ich miejsce (do dzisiaj prawie 90% eksponatów Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze to resztki tej wielkiej kolekcji), a także przypomnienie o Zespole pocysterskim i włączenie go, po remoncie, do Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Pomysł ten spodobał się ówczesnemu Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. Markowi Obrębalskiemu, ale aby pozyskać na ten cel środki europejskie postanowiono cały projekt rozszerzyć i włączyć we wspólne działanie Zakon Pijarów i częściowo Parafię św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach

Duży projekt na rewitalizację, obejmujący większą część zespołu pocysterskiego, opracowała Jadwiga Osińska z Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Uzyskał on poparcie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Jerzego Łużniaka. Złożony wniosek otrzymał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej.

W 2010 roku wyłoniono firmę Castellum, która przez trzy lata przeprowadziła ogrom prac remontowo-budowlanych i konserwacyjnych w Zespole pocysterskim, doprowadzając go do stanu, jaki dzisiaj możemy oglądać.

Prace romontowo-adaptacyjne prowadzone były w latach 2010-2013 przy dużym zaangażowaniu Władz Miasta i Prezydenta Jeleniej Góry, Marcina Zawiły.

W części należącej do Parafii św. Jana Chrzciciela i Klasztoru o.o. Pijarów wyremontowano: wieżę-dzwonnicę, odrestaurowano i zakonserwowano zabytkową kamieniarkę, w tym rzeźby, kolumny i epitafia, klasztor uzyskał nową elewację i wymieniono w nim stolarkę okienną, a plac przed klasztorem otrzymał nową nawierzchnię. W części należącej do Miasta Jeleniej Góry (przeznaczonej na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze) wyremontowano: pomieszczenia dawnej Biblioteki Schaffgotschów, m.in. tu odsłonięto i zakonserwowano zabytkowe freski, obiekt starano się przygotować do nowej funkcji muzealnej, budynek otrzymał nową elewację, wyremontowano i urządzono wirydarz, obiekt otrzymał windę zewnętrzną, posesja przed wejściem do Muzeum została uporządkowana i wybrukowana.

Dla muzealników najważniejszą była część dotycząca nowej siedziby Muzeum.

Wstępne założenia co do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń w tej części, jak i jej wyposażenia (opracowane jeszcze w 2009 roku i poprawiane w 2010 roku), przygotowane przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, wielokrotnie były zmieniane bez udziału najbardziej zainteresowanego, tj. przyszłego użytkownika.

Wszystkie sprawy związane z realizacją zadania i decyzje co do przeznaczenia, kształtu i wyposażenia przyszłego Muzeum podejmował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Duży wpływ na obecny kształt przyszłej nowej siedziby Muzeum, miał też Projektant. Rola przyszłego użytkownika była w tym procesie niewielka.

Zakończenie prac budowlanych, w części przeznaczonej na nową siedzibę Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze nie jest równoznaczne z otwarciem Muzeum jako instytucji.

Po przejęciu nowego obiektu przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze i „Jarmarku Cysterskim”, kończącym prace budowlane, rozpoczną się dopiero działania muzealników (dotychczas na terenie budowy niewiele mogli zdziałać).

Planuje się, aby obecne wystawy stałe w „starej siedzibie” Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze (Pawilon Norweski) były czynne w czasie przeprowadzki instytucji do „nowej siedziby” w Zespole pocysterskim, natomiast imprezy plenerowe (giełdy, wystawa grzybów itd.), a także prelekcje „w cyklu czwartkowym”, oraz wystawy czasowe odbywały się już w nowym obiekcie.

Dlatego też, w pierwszej kolejności od 2 poł. sierpnia, do „nowej siedziby”, będą przenoszone: sala dydaktyczno-oświatowa, pracownia preparatorsko-konserwatorska, pracownie merytoryczne, biblioteka, biura, archiwum zakładowe, warsztat, magazyny zbiorów i magazyny gospodarcze. Po zainstalowaniu się Muzeum w nowym obiekcie, zostanie zamknięty do zwiedzania Pawilon Norweski (dotychczasowa siedziba Muzeum), a eksponaty zostaną przewiezione do nowej siedziby.

Jest to zadanie rozłożone w czasie i wymagające dużego wysiłku tak logistycznego jak i merytorycznego.

Po przeniesieniu całego Muzeum do „nowej siedziby”, rozpoczną się prace nad budową nowych wystaw stałych, w tym dużych dioram. Wszystkiego nie da się zbudować od razu.

„Nowa siedziba” Muzeum (jeszcze bez wystaw stałych) rozpocznie działalność już od września (imprezy plenerowe, prelekcje, wystawy czasowe). Zaprezentowanie pierwszych wystaw stałych (wszystko zależy od pozyskania środków finansowych), planuje się na koniec 2013, lub na początek 2014 roku. To właśnie wtedy Muzeum rozpocznie właściwą działalność wystawienniczą.

Budowa dużych dioram przyrodniczych trwać będzie dłużej, tak aby osiągnięty efekt wzbudził uznanie wszystkich zwiedzających.

O terminach kolejnych działań i wydarzeń związanych tak ze „starą” jak i „nową siedzibą” Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze będziemy na bieżąco informowali.

 

             alt alt alt alt alt

alt alt alt alt alt

alt alt alt alt alt

         alt alt alt alt alt

 alt alt alt alt alt

   

Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Banerpoziom Kalendarzgóra

 

Baner poziom Kalendarzdół

Jesli znasz już naszą politykę prywatności i stosowania plików cookies w przeciwnym wypadku przeczytaj.