Get Adobe Flash player

Historia Zbiorów i Muzeum

Rozalii Saulson opisanie Biblioteki Schaffgotschów w 1849 roku

(opr. Ivo Łaborewicz)

W gmachu byłego klasztoru o.o. Cystersów jest biblioteka dziedzicznych hrabiów tutejszych, założona z 50.000 tomów, pomiędzy któremi hebrajskie, chińskie, arabskie i stare historii Szląska dotyczące są rękopisy, i nader ciekawy zbiór dawnych map się znajduje. W salach przybocznych obejrzeć można w pięknym i stosownem uporządkowaniu: minerały, konchy, skamieniałości przedpotopowych zwierząt i roślin itp.; zbiór broni tak przed wynalezieniem prochu używanej, jako też starożytnej palnej, pancerze, hełmy, tarcze i trofea, szablę turecką przez Jana Sobieskiego króla polskiego przy oswobodzeniu Wiednia zdobytą, i wiele innej tamże Turkom zabranej broni, i pomiędzy innemi jeszcze osobliwościami kapelusz księcia Bolko pierwszego.

Bez nazwy 2 800x514 Herb Schaffgotschów wg miedziorytu z 1715 r.

Rafał Werszler, Dolnośląska Biblioteka Schaffgotschów

0003 2_499x7680001 2_515x7680004 2_495x7680006 2_495x768

Inwentarz Biblioteki z XVIII wieku

schaffgotsch 501x600schaffgotsch 3_542x600 Różne wersje herbu Schaffgotschów

Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator

Banerpoziom Kalendarzgóra

 

Baner poziom Kalendarzdół

Jesli znasz już naszą politykę prywatności i stosowania plików cookies w przeciwnym wypadku przeczytaj.